Ga direct naar hoofdcontent

VvE verduurzamen

VvE verduurzamen

Stappenplan voor een energiezuinige VvE

Aan de slag met energiebesparing binnen de VvE? Bedenk dan dat sommige energiebesparende maatregelen een VvE aangelegenheid zijn waar gezamenlijk een besluit over moet worden genomen. Dit gaat om de bouwkundige maatregelen die te maken hebben met de constructie van het complex. Ook zijn er energiebesparende maatregelen die u als VvE lid individueel kunt uitvoeren. Dit zijn de meer installatietechnische maatregelen in de woning, zoals een verwarmingsinstallatie. Wanneer u de individuele maatregelen gezamenlijk laat uitvoeren, vallen de totale kosten vaak lager uit dan wanneer u alleen aan de slag zou gaan.

Let op: op deze pagina vindt u vooral informatie voor het gezamenlijk verduurzamen van de VvE. Voor informatie over het verduurzamen van individuele woningen kunt u op de pagina ‘Energie Besparen’ handige stappenplannen vinden met mogelijke maatregelen. Het is altijd goed om na te gaan in de statuten en splitsingsakte van de VvE welke maatregelen u mag uitvoeren zonder toestemming. De regels hiervoor verschillen nogal per VvE. Aan het einde van deze pagina vindt u aanvullende informatie als u individueel aan de slag wilt.

De voordelen van het verduurzamen van uw VvE

Stappenplan voor een aardgasvrije VvE

Checklist aanvinken

Om tot een energiezuinige en uiteindelijk aardgasvrije VvE te komen is er een handig stappenplan om te volgen:

Stap 1: Isoleren

Om de warmtevraag van de woningen te verminderen. Hiermee wordt de maandelijkse energierekening lager, het comfort in de woningen hoger, en ook stijgt de woningwaarde van de verschillende appartementen.

De mate waarin de VvE moet isoleren hangt af van de bouwperiode waarin het pand is gebouwd. Dat heeft te maken met de regels die in de loop der jaren werden veranderd in het zogenaamde bouwbesluit. Als we kijken naar verschillende bouwperiodes betekent dat grofweg het volgende: 

  • Woningen die voor 1975 zijn gebouwd hebben bij de bouw over het algemeen niks aan isolerende maatregelen toegepast gekregen. 

  • Woningen tussen 1975 en 1992 werden woningen steeds iets beter geïsoleerd, maar nog steeds behoorlijk beperkt. Vaak kan aan de isolatie Daar kan vaak nog een hoop aan verbeterd worden.

  • Woningen die van 1992 tot 2012 zijn gebouwd hebben vaak al wat betere isolerende maatregelen meegekregen. Daar kan soms nog wel verbetering te behalen zijn, indien er een wat grotere verbouwing gaat plaatsvinden. 

  • Woningen na 2012 zijn over het algemeen goed geïsoleerd. Aan deze woningen en hoeft nog weinig aan te gebeuren om van het aardgas af te kunnen.

Op de pagina ‘Energie Besparen’ staan handige stappenplannen per bouwperiode besproken en verder uitgewerkt om richting een aardgasvrije woning te komen of mogelijk al geheel van het aardgas af te gaan. Een aantal zaken om rekening mee te houden ten opzichte van ‘losse’ grondgebonden woningen zijn:

Stap 2: Ventilatieoplossingen

Als jullie gezamenlijk met de VvE energiezuinige ventilatie willen laten aanleggen, is het mogelijk om een centraal ventilatiesysteem aan te leggen bij een grotere verbouwing. Dit kan vooral bij kleine VvE’s makkelijker omdat er een beperkt aantal appartementen op aangesloten hoeft te worden. Vaak is bij appartementen toch de oplossing om per individueel appartement te ventileren. Dat kan bijvoorbeeld met een decentrale ventilatiebox door de gevel. Het kan zijn dat als er iets verandert aan de buitenkant van de woning, hier ook toestemming voor moet worden gegeven door de VvE. 

Stap 3: Opwekken van energie

Als u met de VvE gezamenlijk energie wilt gaan opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen, zijn daar verschillende opties voor. Dit kan voor collectief gebruik (vaak niet interessant voor kleine VvE’s vanwege te weinig gezamenlijk energieverbruik) of per individueel appartement zonnepanelen plaatsen op het gezamenlijke dak. Hiervoor moet de VvE dan toestemming geven.

Stap 4: Aardgasvrij verwarmen

Het kan zijn dat jullie VvE een gezamenlijke warmtevoorziening heeft, zoals een collectieve ketel. Om aardgasvrij te worden met de VvE is het belangrijk deze warmtevoorziening voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst. Wat het alternatief op aardgas gaat worden wordt nu door elke gemeente per wijk of per buurt bepaald. Jullie kunnen met de VvE hier goede voorbereiden op treffen door bijvoorbeeld al het leidingwerk of warmteafgiftesysteem in individuele appartementen of gezamenlijke delen aan te laten passen. Als elk appartement zijn eigen verwarmingsvoorziening heeft, is het aan de individuele bewoners deze aanpassingen op termijn te nemen als bekend is wat de toekomstige vorm van verwarming gaat worden.

Zaken om rekening mee te houden

Er zijn een aantal belangrijke punten om rekening mee te houden bij het verduurzamen van een VvE.

Interne besluitvorming

Het verduurzamen van een VvE is vaak lastiger, omdat meerdere eigenaren - en in het geval van gemengd bezit ook woningcorporaties - bij het proces betrokken moeten worden omdat delen van het pand gezamenlijk bezit zijn. Om maatregelen voor elkaar te krijgen is er interne besluitvorming nodig; toestemming van (vaak een meerderheid van) de leden van de VvE om de maatregelen toe te passen aan de delen van het pand die van iedereen zijn.  Het is afhankelijk van het type maatregel welk aandeel van de leden hiermee akkoord moet gaan. 

Bedrijven brengen minder snel een offerte uit 

Bedrijven zijn vaak minder happig op het uitbrengen van offertes voor VvE’s omdat de interne besluitvorming wat meer voeten in de aarde heeft. Het punt van een offerte opvragen tot het werkelijke akkoord geven op de offerte kan lang duren of zelfs afketsen in de loop fase van besluitvorming, wat voor bedrijven onzekerheden oplevert. Zorg ervoor dat de interne besluitvorming rond is voordat jullie een offerte opvragen, zodat het bedrijf weet dat het een serieuze zaak is.

Subsidies voor VvE's

Wilt u met de VvE isolatiemaatregelen treffen? Dan kunt u sinds 1 april 2021 weer subsidie aanvragen via de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). VvE’s kunnen nog gebruikmaken van deze regeling tot en met 31 december 2022, of als als de subsidiepot leeg is.

Let op: is uw VvE tussen 3 februari 2021 en 1 april 2021 begonnen met de uitvoering van energiebesparende maatregelen aan uw gebouw en heeft men in die periode geen subsidieaanvraag kunnen doen? Als tijdelijke uitzondering kan de subsidieaanvraag alsnog ingediend worden. Neem hiervoor eerst contact op met RVO.

U kunt deze subsidie voor twee dingen gebruiken:

  • Voor een energiebespaaradvies om het MJOP mee te verduurzamen. Als jullie als VvE twee maatregelen laten integreren voor de komende 10 jaar in jullie (nieuwe) MJOP kun je de subsidie krijgen op het advies (naast een aantal andere voorwaarden)

  • Als jullie in 2020 nog minimaal twee energiebesparende maatregelen laten uitvoeren en aan de andere voorwaarden voldoet, kunnen jullie subsidie krijgen voor de uitgevoerde maatregelen

U vindt op de subsidiepagina een overzicht van subsidies en andere financieringsmogelijkheden (landelijk en regionaal) voor VvE’s.

Heeft u een vraag voor ons?

Stuur ons gerust een e-mail of geef ons een belletje. Ons team zit voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur.


Angela, Klantenservice