Ga direct naar hoofdcontent

Privacyverklaring Regionaal Energieloket


Deze privacyverklaring is het laatst aangepast in februari 2024. 

Regionaal Energieloket (handelend via Regionaal Energieloket B.V., REL Projecten B.V. en REL Backoffice B.V.) helpt overheden, gemeenten, bewoners en uitvoerende bedrijven hulp bij het makkelijker en sneller maken van het verduurzamen van gebouwen. In het kader van de dienstverlening die wij aanbieden verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en wat we daarmee doen. 

Moeilijke woorden uitgelegd

 • Persoonsgegevens: Als we het hebben over persoonsgegevens, bedoelen we informatie over een persoon. Informatie die direct over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. Bijvoorbeeld iemands naam, adres of telefoonnummer. Maar bijvoorbeeld ook wat iemand op internet koopt.

 • Verwerken van persoonsgegevens: Het verwerken van persoonsgegevens houdt in: alles wat een organisatie met persoonsgegevens kan doen. Van het verzamelen van gegevens tot het verwijderen van de gegevens. 

 • Grondslag: De reden waarom wij volgens de wet persoonsgegevens mogen verwerken. 

 • Verwerker: Een verwerker is een organisatie die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een andere organisatie. 

 • Verwerkingsverantwoordelijke: Een verwerkingsverantwoordelijke is een organisatie die bepaalt hoe de persoonsgegevens moeten worden verwerkt. 

  Deze privacyverklaring is van toepassing op websitebezoekers, iedereen die gebruikmaakt van onze diensten en sollicitanten. De privacyverklaring geldt voor alle (sub)domeinen die Regionaal Energieloket gebruikt (zoals regionaalenergieloket.nl, huisscan.regionaalenergieloket.nl  en kennisbank.regionaalenergieloket.nl, etc.)

Onze privacyverklaring in het kort 

Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving; de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • Duidelijk vastleggen waarvoor we jouw persoonsgegevens gebruiken voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring. 

 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en alleen de gegevens die nodig zijn om onze dienstverlening uit te voeren. 

 • Duidelijk toestemming aan je vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn. 

 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken. 

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens? 


Wij verkrijgen verschillende persoonsgegevens van jou. Per doeleinde geven wij aan welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doeleinden wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onderaan in deze privacyverklaring.

Dienstverlening voor bewoners

Contact 


Wanneer je ons een e-mailbericht stuurt, het contact- of klachtenformulier invult, ons telefonisch benadert, of op een andere manier contact met ons opneemt, dan ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden. De grondslag die wij hiervoor hanteren, is uitvoering van de overeenkomst. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Naam 

 • Adresgegevens 

 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)

 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht 

Wij slaan deze contactmomenten met de door jou verstrekte persoonsgegevens op voor het uitvoeren van het contact. We bewaren deze informatie zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 4 jaar nadat wij voor het laatst contact met jou hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw vraag goed hebben beantwoord.

Aanvraag informatie 


Bij ons kun je verschillende soorten informatie aanvragen. Denk aan informatie over verduurzamingsmaatregelen, maar ook een e-book, cadeaubon of een uitnodiging voor een informatieavond / webinar. De gebruikte grondslag is uitvoering van de overeenkomst. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam 

 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)

 • Eventuele informatie die je zelf aan ons doorgeeft 

Wij bewaren deze gegevens tot maximaal 5 jaar nadat je de aanvraag hebt gedaan. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de bewaarplicht van 7 jaar voor de belastingdienst).  

Nieuwsbrief


Je kunt je bij ons aanmelden voor onze nieuwsbrief. 
Onder de grondslag toestemming verwerken wij hiervoor de volgende persoonsgegevens:

 • Naam 

 • E-mailadres

Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je op elk moment afmelden via de link onderaan in de nieuwsbrief. 

HuisScan


Regionaal Energieloket biedt onder meer een online HuisScan aan, waarin gegevens over jouw woning worden verwerkt. Wanneer je onze HuisScan doet, vul je verschillende gegevens in over je woning, huishouden en persoonlijke voorkeuren. Bijvoorbeeld je postcode en huisnummer, of je een koop- of huurwoning hebt, wat voor type woning het is (zoals vrijstaand, 2-onder-1-kap, etc.), het bouwjaar van de woning en het aantal personen in het huishouden. 

Daarnaast vullen we de gegevens over je woning aan met informatie uit openbare bronnen zoals het Kadaster en het Centraal Bureau voor Statistiek. We gebruiken de informatie die je hebt ingevuld door de HuisScan te doen om jou te adviseren over energiebesparingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld: als we met de beschikbare gegevens bepalen dat je huis geschikt lijkt voor zonnepanelen, kunnen wij je adviseren over te behalen kostenbesparingen. Als je wilt, kun je de resultaten van de HuisScan naar jezelf toe mailen als PDF. 


Hiervoor verwerken wij onder de grondslag uitvoering van de overeenkomst de volgende persoonsgegevens:

 • Naam

 • Adres 

 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)

 • Woningspecifieke kenmerken zoals bouwjaar 

 • Overige informatie die van belang is voor de overeenkomst

Wij bewaren deze gegevens tot maximaal 5 jaar nadat je de aanvraag hebt gedaan. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de bewaarplicht van 7 jaar voor de belastingdienst), of omdat woningspecifieke informatie van belang is voor bijvoorbeeld statistieken. In dat laatste geval anonimiseren we de gegevens.  

Advisering en uitvoering kleine maatregelen


Je kunt bij Regionaal Energieloket advies krijgen over mogelijkheden om te verduurzamen en te besparen. Regionaal Energieloket geeft daarvoor verschillende opties, zowel online als per telefoon. Afhankelijk van de gemeente waarin je woont, kunnen onze energiefixers bij je thuis komen; ook zij kunnen advies geven en zelfs direct kleine maatregelen toepassen. Je kunt je daarnaast nog via een inschrijfformulier inschrijven voor een collectieve inkoop- en adviesactie. 


Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Naam

 • Adres

 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres) 

 • Technische / feitelijke gegevens over de woning, 

 • Eventueel gewenste maatregelen en voorkeuren

 • Eventueel toegepaste gas- en energiebesparende producten

 • Eventueel door energiefixer verstrekte adviezen

Wij bewaren deze gegevens tot 5 jaar nadat je de aanvraag hebt gedaan. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de  bewaarplicht van 7 jaar voor de Belastingdienst), of omdat informatie over jouw woning van belang is voor bijvoorbeeld statistieken. In dat laatste geval maken we de gegevens anoniem.

Het koppelen aan bedrijf / energieadviseur en het aanvragen van offertes 


We doen ons best om je zo goed mogelijk te koppelen aan voor jou interessante bedrijven die jou verder kunnen helpen met het verduurzamen van jouw huis. Zo kunnen we je bijvoorbeeld alleen aan bedrijven uit jouw regio koppelen als je aangeeft daarin interesse te hebben. 


Als je offertes opvraagt via Regionaal Energieloket of een afspraak plant met een energiecoach, -ambassadeur of -adviseur, dan sturen we ze jouw gegevens (zodat ze contact met je kunnen opnemen). In sommige gevallen aangevuld met extra informatie over je huis (zodat ze een goede offerte kunnen maken). 

Regionaal Energieloket maakt het mogelijk om offertes voor besparingsmaatregelen op te vragen bij bedrijven. Wij slaan het op in ons systeem als je een offerte opvraagt of een afspraak inplant. Bij het aanvragen van een offerte of het boeken van een afspraak met een energieadviseur via onze website vragen we informatie op. De gebruikte grondslag is uitvoering van de overeenkomst.  


Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam

 • Adres

 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)

 • Status van offerte aanvraag

 • Eventueel woningspecifieke kenmerken zoals het bouwjaar

 • Eventueel opmerkingen voor installateur, energieadviseur of voor Regionaal

 • Energieloket 

 • Eventueel toegepaste maatregelen

Wij bewaren deze gegevens tot maximaal 5 jaar. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar), of omdat informatie over jouw woning van belang is voor bijvoorbeeld statistieken. In dat laatste geval anonimiseren we de gegevens.   

Kadokaarten energiearmoede / Doe-het-zelf Kadokaarten


Sommige bewoners kunnen een kadokaart krijgen waarmee zij energiezuinige(re) apparaten kunnen aanschaffen of zelf hun woning kunnen isoleren. Gemeenten hebben specifieke regels opgesteld voor wie een kadokaart kan krijgen. De uitvoering van het project doet Regionaal Energieloket.


Om deze dienst te kunnen uitvoeren, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam 

 • Adres

 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)

 • Transactiewaarde

 • Eventueel type maatregel

 • Eventueel aantal m2 toegepast isolatiemateriaal 


De gebruikte grondslag is uitvoering van overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot maximaal 5 jaar nadat je de aanvraag hebt gedaan. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar). 

Subsidie aanvragen bij machtiging


Regionaal Energieloket biedt een dienst aan waarbij wij namens jou subsidie aanvragen bij jouw gemeente. Je kunt ons toestemming geven om voor jou de subsidie aan te vragen. Voor dit deel van onze dienstverlening vragen we gegevens bij jou op (onder de grondslag uitvoering van de overeenkomst). We gebruiken de verzamelde gegevens alleen om de subsidie voor je aan te vragen en je op de hoogte te houden van de voortgang.


Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam

 • Adresgegevens

 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)

 • Betalingsgegevens (IBAN-nummer)

 • BSN-nummer

 • Kopie betaalbewijs

 • Kopie factuur

 • Foto’s uitvoering

We bewaren de informatie zo lang als dat nodig is voor de subsidieaanvraag, het beheer hiervan en/of voor het indienen van bezwaar. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de bewaarplicht van 7 jaar voor de belastingdienst).

Bezoek aan ons kantoor

Wanneer je bij ons kantoor op afspraak komt, dan registreren wij om de afspraak met jou na te komen (grondslag: uitvoering van de overeenkomst) de volgende persoonsgegevens:

 • Naam

 • Contactgegevens

 • Afspraakgegevens

Deze gegevens blijven maximaal 2 jaar bewaard in de agenda. 

Reviews en ervaringen te tonen  

Je kunt een enquête invullen over onze dienstverlening, of een review achterlaten op onze website. Zo kunnen wij de input gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren. Op onze website tonen we (na toestemming) ervaringen van andere bewoners met het verduurzamen van hun woning. 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang. Wij hebben namelijk een commercieel belang om onze dienstverlening te verbeteren. Ons commerciële belang weegt in dit geval iets zwaarder dan jouw privacybelang, omdat je zelf bepaalt of je een enquête wilt invullen of een review wilt achterlaten en welke informatie je daarbij geeft.  

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam

 • Inhoud van de enquête / review

 • In sommige gevallen een foto van de woning

 • We bewaren deze gegevens maximaal 5 jaar nadat je de enquête / review hebt achtergelaten.

Dienstverlening voor sollicitanten

Werken bij Regionaal Energieloket 

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie gestuurd? Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. De gebruikte grondslag is uitvoering van de overeenkomst. 

 • Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • NAW-gegevens 

 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)

 • Curriculum Vitae 

 • Motivatiebrief 

 • Eventuele overige informatie die je meestuurt met jouw sollicitatie  

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wanneer we jou op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt jouw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Als je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in een map. Deze map bewaren we zolang het nodig is, tot maximaal 2 jaar nadat je in dienst bent gekomen.

Een socialmedia- en internetonderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te zorgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op jouw naam via Google en jouw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde socialmediapagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met jou besproken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit bij ons aangeven op het moment dat je solliciteert. 

Dienstverlening voor gemeenten

Kennismakingsgesprek gemeente

Heb je als medewerker van de gemeente vragen over de dienstverlening van Regionaal Energieloket? Of wil je graag weten wat we voor jouw gemeente waar je werkzaam bent, kunnen betekenen? Dan plannen we graag een kennismakingsgesprek in (uitvoering van de overeenkomst met de gemeente).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam

 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)

 • Gemeente waar je werkzaam bent

 • Eventuele informatie als inhoud van het bericht

Deze gegevens bewaren wij 2 jaar voor de duur van de overeenkomst die wij met de gemeente aangaan.  

Aanvraag informatie gemeente 

Je kunt op gemeente.regionaalenergieloket.nl als gemeentemedewerker verschillende soorten informatie aanvragen over onze dienstverlening. Bijvoorbeeld in de vorm van webinars, checklists en whitepapers (uitvoering van de overeenkomst met de gemeente). 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam

 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)

 • Gemeente waar je werkzaam bent

Deze gegevens bewaren wij 2 jaar voor de duur van de overeenkomst die wij met de gemeente aangaan. 

Delen van gegevens met derden

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden? 

Regionaal Energieloket deelt jouw gegevens enkel met andere partijen wanneer dit op basis van de huidige wetgeving mag. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan andere partijen verstrekken, omdat:

 • Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken of diensten aan te bieden;

 • Wij bij hen een subsidieaanvraag indienen;

 • Wij daar een wettelijke grondslag voor hebben; 

 • Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Gemeenten

 • IT-dienstverleners

 • Marketingdienstverleners

 • Betalingsdienstverleners 

 • Installateurs

 • Samenwerkingspartners 

De gegevens die met hen gedeeld worden, zijn de gegevens die absoluut noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld het doorgeven van jouw contactgegevens aan een externe vakspecialist zodat deze je kan benaderen voor het uitbrengen van een advies of offerte.  

Gemeenten 

Omdat veel van onze diensten mogelijk zijn dankzij opdrachten van gemeenten, delen wij gegevens met hen. Een gemeente moet bijvoorbeeld resultaten delen metde Rijksoverheid en dient de mate van verduurzaming in de gaten te houden. Voor het delen van deze gegevens, waaronder soms jouw persoonsgegevens, geldt dat wij dit alleen doen als dit mag volgens de wet. Dit houdt in dat we zo min mogelijk persoonsgegevens uitwisselen. We wisselen alleen gegevens uit over de dienst die we uitvoeren in opdracht van de gemeente. En we maken afspraken over het uitwisselen van gegevens. . Om jouw privacy te beschermen, maken we afspraken in contracten over hoe we omgaan met persoonsgegevens.

We bieden gegevens zo algemeen mogelijk aan, bijvoorbeeld alleen aantal aangevraagde offertes of gerealiseerde CO2-besparing in de regio. Maar soms is ook persoonlijkere informatie nodig. . Je kunt hierbij denken aan woninggegevens (zoals adres, oppervlakte woning, aantal verdiepingen, VvE), maar ook informatie over jouw deelname aan projecten. Het verschilt per gemeente wat er aan informatie uitgevraagd wordt. Maar het is van belang dat je je bewust bent dat de gegevens die je met ons deelt, soms met de gemeente gedeeld worden.

Op het moment dat de gemeente jouw persoonsgegevens ontvangt, zijn zij de gegevens al aan het verwerken en zijn zij verantwoordelijk voor het verwerken. De gemeente mag jouw gegevens alleen verwerken als zij daar een grondslag voor hebben (zoals aan een wettelijke verplichting voldoen). Neem contact op met jouw gemeente voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Rolverdeling gemeente en Regionaal Energieloket


In sommige gevallen werken wij samen met gemeenten. Bij deze samenwerking is de rolverdeling van partijen van belang. Regionaal Energieloket biedt meestal zelf haar dienstverlening aan inwoners aan. De gemeente informeert Regionaal Energieloket dan niet welke gegevens verwerkt moeten worden en hoe dat moet gebeuren. Daarnaast verwerkt Regionaal Energieloket de persoonsgegevens bijna nooit in opdracht van gemeenten.

Tussen Regionaal Energieloket en de gemeenten geldt nu dat Regionaal Energieloket bepaalt welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de dienstverlening aan te bieden. Daarnaast bepaalt Regionaal Energieloket bijvoorbeeld ook dat persoonsgegevens worden doorgestuurd naar een andere partij, zoals installateurs van zonnepanelen, warmtepompen of isolatie.

Omdat wij als Regionaal Energieloket voor een groot deel zelf bepalen hoe wij het energieloket en projecten uitvoeren, en omdat gemeenten dat ook van ons verwachten, is Regionaal Energieloket dan een verwerkingsverantwoordelijke. Alleen als gemeenten persoonsgegevens met Regionaal Energieloket deelt en daarbij precies bepaalt waarom en hoe deze verwerkt moeten worden, zijn wij als Regionaal Energieloket geen verwerkingsverantwoordelijke, maar een verwerker. Dit komt echter zelden voor.

Social media 

Op onze website maken wij gebruik van socialmediabuttons, die jou doorsturen naar social mediaplatforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook kan je advertenties tegenkomen op jouw socialmediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code die afkomstig zijn van de socialmedianetwerken. Als je wilt weten wat de socialmediaplatforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:  

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd? 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons erg belangrijk Wij zorgen dat onze techniek en de manier waarop we werken ons beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van verbodenverwerking (zoals verboden kennisname, aantasting, wijziging of delen van de persoonsgegevens). We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Regionaal Energieloket beschikt over verschillende certificaten: 

 • ISO 9001:2015

 • ISO 27001:2022

 • BIO, BBN1

Welke privacyrechten heb je?

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.  

 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te verbeteren of aan te vullen als deze onjuist of onvolledig zijn.  

 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, waaronder direct marketing.  

 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. 

 • Recht om jouw toestemming in te trekken: als je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken. 

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: als het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen aan een andere partij.  

 • Recht op beperking van de verwerking: soms kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (tijdelijk of voor altijd) te beperken. 

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn.

Wij zullen meestal binnen 30 dagen te helpen Het kan soms langer duren als het verzoek ingewikkeld is. Als wij deze termijn verlengen, laten we het je op tijd weten.


Als je gebruik wil maken van een van je rechten, mail dan naar privacy@regionaalenergieloket.nl. Zet in de onderwerpregel:“AVG-verzoek”. Regionaal Energieloket heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) die te bereiken is via bovenstaand e-mailadres. 

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum bovenaan in dit document en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. 

Deze privacyverklaring geldt alleen voor de diensten van Regionaal Energieloket. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. 

Vragen of klacht indienen

Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kun je een e-mail sturen naar privacy@regionaalenergieloket.nl. Wij lezen elke mail en nemen contact met je op. Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Regionaal Energieloket B.V.
Willem Landréstraat 2
1077 KZ Amsterdam 
E-mailadres: vragen@regionaalenergieloket.nl
Telefoon: 088-525 41 10
KvK-nummer: 76549003

Heeft u een vraag voor ons?

Stuur ons gerust een e-mail of pak de telefoon. Ons team zit voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur.


3 dames van de klantenservice met telefoon, laptop en headset
Team Klantenservice