Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 18-09-2020.

Regionaal Energieloket is op 15 september 2020 steekproefsgewijs getest door Stichting Accessibility. Regionaal Energieloket voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl en aan de toegankelijkheidseisen van Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) op niveau AA.

Deze verklaring geldt voor de website(s)

https://regionaalenergieloket.nl (hoofdwebsite)

https://huisscan.regionaalenergieloket.nl (subdomein)

Genomen maatregelen

 • Afbeeldingen die aan een gebruiker worden gepresenteerd, hebben een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

 • Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

 • De weergave en bediening van content is niet beperkt tot een enkele schermstand, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke schermstand essentieel is.

 • De visuele weergave van knoppen en teksten hebben een contrastverhouding van ten minste 4,5:1.

 • Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die regelhoogte, regelafstand en woordafstand ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit wanneer deze worden ingesteld of gewijzigd.

 • Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen.

 • De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden van onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Regionaal Energieloket is doorlopend bezig met het nog toegankelijker maken van de website. Voorbeelden van onderdelen die in de nabije toekomst worden verbeterd en worden geherevalueerd door Stichting Accessibility:

 • Niet-tekstuele content zoals loaders en animaties die aan een gebruiker worden gepresenteerd, krijgen een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

 • Informatiesctructuur wordt verbeterd zodat deze correct kan worden gelezen door software hulpmiddelen zoals screenreaders.

 • Het doel van elk invoerveld waarmee informatie over de gebruiker wordt verzameld, kan door software worden bepaald.

 • Kleur wordt in sommige gevallen als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden. Deze informatie moet ook op een andere, niet-kleurafhankelijke manier worden overgebracht.

 • Enkele PDF-bestanden hebben geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. 

 • De visuele weergave van active- en hoverstates van tekst, afbeeldingen en focusranden hebben nog niet in alle gevallen een contrastverhouding van ten minste 4,5:1.

 • Nog niet alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface. Alle functionaliteit op de website dient bediend te kunnen worden met het toetsenbord.

 • Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden nog niet in alle gevallen labels of instructies geleverd.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website die niet in deze verklaring is opgenomen, mail dan naar vragen@regionaalenergieloket.nl.