Ga direct naar hoofdcontent

Woning in VvE verduurzamen

Stappenplan voor een energiezuinige VvE

Aan de slag met energiebesparing? En woont u binnen een VvE? Sommige energiebesparende maatregelen kunt u niet zomaar zelf uitvoeren. Energiebesparende maatregelen aan gemeenschappelijke delen van het pand zijn een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. U neemt daar samen met de VvE een besluit over. Dit gaat vaak om de bouwkundige maatregelen die te maken hebben met de constructie van het complex. Denk hierbij aan dakisolatie, gevelisolatie, vloerisolatie, en in veel gevallen ook isolerende kozijnen en glas. Maar bijvoorbeeld ook ledverlichting in de gemeenschappelijke ruimtes. 

Er zijn ook energiebesparende maatregelen die u als VvE lid zelf in uw eigen appartement kunt uitvoeren. Dit zijn vaak kleine maatregelen zoals leidingisolatie, maar ook de installatietechnische maatregelen in de woning zoals een verwarmingsinstallatie. U kunt ervoor kiezen om ook dit soort maatregelen samen met de VvE uit te laten voeren, of met een deel van de bewoners van de VvE. Dan vallen de kosten vaak lager uit dan wanneer u alleen aan de slag gaat.

Let op! Op deze pagina vindt u vooral informatie voor het samen verduurzamen van de VvE. Voor informatie over het verduurzamen van eigen woningen kunt u terecht bij de Woning verbeteringen. Het is altijd goed om na te gaan in de statuten en de splitsingsakte van de VvE welke maatregelen u mag uitvoeren zonder toestemming. De regels hiervoor verschillen nogal per VvE.

De voordelen van het verduurzamen van uw VvE

Stappenplan voor een duurzame VvE

Checklist aanvinken

Om tot een energiezuinige en uiteindelijk aardgasvrije VvE te komen kunt u een stappenplan volgen. 

Stap 1: Informeren

Verzamel alle informatie die u nodig heeft om de eerste stappen te kunnen zetten in het verduurzamen van de VvE. Denk hierbij aan:

 • Wat zijn de verantwoordelijkheden van uw VvE?

 • Welke energiebesparende maatregelen zijn er allemaal?

 • Zijn er subsidies of leningen voor VvE’s?

 • Hoe zit het met besluitvorming binnen uw VvE?  Bijvoorbeeld, wie mogen stemmen en wanneer is een besluit geldig?

 • Wat zijn de plannen van de gemeente in uw buurt?

Stap 2: Mogelijkheden bepalen

Wat is er mogelijk voor uw VvE?

 • Bepaal de huidige situatie van de VvE (organisatorisch, bouwkundig, financieel)

 • Bepaal welke energiebesparende maatregelen voor uw VvE relevant zijn

 • Bepaal of u gebruik wilt maken van subsidies of leningen

 • Bepaal of u vergunningen nodig heeft

Stap 3: Plannen maken.

Aan de hand van de mogelijkheden maakt u concrete plannen 

 • Maak een voorstel voor de VvE met de mogelijke maatregelen, gewenste subsidies en leningen en vergunningen die eventueel nodig zijn (vergunningscheck)

 • Bespreek dit plan tijdens een extra informatieavond waarbij alles goed wordt toegelicht en eventuele vragen of bezwaren goed besproken kunnen worden

 • Besluit met de VvE over het plan tijdens een stemming op de algemene ledenvergadering

Gebruik het meerjarenonderhoudsplan als startpunt 

Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is een plan voor onderhoud en het in stand houden van de gedeelde bouwkundige constructies en (technische) installaties van de VvE. In een MJOP staat wanneer welk type onderhoud of welke werkzaamheden nodig zijn en wat de kosten daarvoor zijn. Heeft uw VvE een meerjarenonderhoudsplan? Maak hier dan slim gebruik van door onderhoud te combineren met het toepassen van energiebesparende maatregelen. Hiermee bespaart u op kosten en overlast van werkzaamheden. Heeft uw VvE nog geen MJOP? Laat deze dan opstellen met daarbij een energieadvies. U kunt daar subsidie voor krijgen.

Stap 4: Aanvragen

Als u met de VvE een plan heeft, kunt u offertes, financiering (subsidies & leningen) en vergunningen aanvragen. Let goed op de tijd bij het aanvragen van vergunningen en financiering. Moet u de financiering bijvoorbeeld van tevoren aanvragen of pas na het uitvoeren van de maatregelen? En hoe lang duurt het voordat u een vergunning krijgt?

Stap 5: Uitvoeren

U gaat met de VvE akkoord met de definitieve offertes en uitvoering van de maatregelen. De installateurs kunnen aan de slag met het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen. 

Stap 6: Wonen en nazorg

Als alle gewenste maatregelen zijn uitgevoerd, zorgt u dat de (financiële) administratie op orde komt en dat alle bewoners bijvoorbeeld een gebruiksaanwijzing hebben ontvangen. 

Aandachtspunten voor VvE’s

Er zijn een aantal belangrijke punten om rekening mee te houden bij het verduurzamen van een VvE.

Interne besluitvorming

Het verduurzamen van een VvE is vaak lastiger, omdat er meerdere eigenaren bij het proces betrokken zijn. Om de uitvoering van maatregelen voor elkaar te krijgen is er interne besluitvorming nodig. Dit gaat via een stemming tijdens een algemene ledenvergadering. In de splitsingsakte en reglementen staan de regels van uw VvE rondom het stemmen. Het is belangrijk dit van tevoren goed te weten, anders kan een stemming ongeldig worden verklaard. 

Gemengd bezit

Belangrijk om rekening mee te houden bij gemengd bezit, is dat huurders ook toestemming moeten geven aan hun verhuurder (particulier of woningcorporatie) voor het uitvoeren van maatregelen als dat van invloed is op de woning of de huur die zij betalen. Bij woningcorporaties moet minimaal 70% van de huurders in het pand akkoord gaan. Het is dus belangrijk iedereen vroeg in het proces te betrekken. 

Aanvragen offertes

Uitvoerende bedrijven brengen minder snel offertes uit voor VvE’s, omdat de interne besluitvorming bij VvE’s lastig is en lang kan duren. Dit geeft bedrijven onzekerheid. Ook kunnen prijzen veranderen na een tijdje en dan iseen eerste offerte niet meer geldig. Dit kan zorgen voor onduidelijkheid en frustratie. Om dit te voorkomen, is het goed om te zorgen dat de interne besluitvorming rond is vóórdat jullie een offerte opvragen. Zo weet het bedrijf dat uw VvE serieus met de maatregel aan de slag wil. Dit kan bijvoorbeeld met een intentiebesluit: een officiële geldige stemming van de VvE om met energiebesparende maatregelen aan de slag te gaan. 

Subsidies voor VvE's

Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden waar u als VvE gebruik van kunt maken. U leest hier de belangrijkste landelijke mogelijkheden. 

Lening bij het Warmtefonds 

Bij het warmtefonds kunnen VvE’s een lening afsluiten voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Er gelden verschillende regels voor VvE’s van 2 tot 8 appartementsrechten en vanaf 8 appartementsrechten. U kunt via de website van het warmtefonds een quickscan laten uitvoeren om er achter te komen of u gebruik kunt maken van de lening.

Subsidie voor Verduurzamingsmaatregelen voor VvE’s (SVVE) via de RvO

Via deze subsidieregeling van de RvO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) kunt u subsidie aanvragen voor energieadvies, verduurzamingsmaatregelen en oplaadpuntenadvies.

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) voor VvE’s via het RvO

Via de subsidieregeling coöperatieve energieopwekking kunt u als VvE subsidie krijgen voor het opwekken van energie.

Kijk voor de meest actuele informatie op de subsidiepagina.

Heeft u een vraag voor ons?

Stuur ons gerust een e-mail of pak de telefoon. Ons team zit voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur.


3 dames van de klantenservice met telefoon, laptop en headset
Team Klantenservice