Ga direct naar hoofdcontent

Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE)

Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE)

Bent u eigenaar van een koopwoning en is deze woning uw hoofdverblijf? En gaat u aan de slag met energiebesparende maatregelen zoals isolatie of een warmtepomp? Dan kunt u gebruiken maken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

De subsidie

De subsidie is te gebruiken voor het toepassen van verschillende maatregelen.

De belangrijkste voorwaarden

De voorwaarden verschillen per type maatregel die u kunt uitvoeren. Hieronder staat een samenvatting. Voor de volledige actuele voorwaarden zie de website van RVO.

Algemeen

 • U bent eigenaar van de koopwoning en het is uw hoofdverblijf (of wordt uw hoofdverblijf direct na renovatie).

 • U laat de maatregelen uitvoeren of installeren door gespecialiseerde bedrijven met een inschrijving bij de KvK

 • U vraagt de subsidie na het uitvoeren of installeren van de maatregelen aan

Isolatiemaatregelen

 • Als u voor 1 isolatiemaatregel kiest, moet u minimaal nog 1 andere maatregel laten uitvoeren om in aanmerking te kunnen komen. Dat kan een tweede isolatiemaatregel zijn, of een warmtepomp, zonneboiler, of aansluiting op een warmtenet.

  • Het is vanaf 2 april 2022 ook mogelijk om voor 1 isolatiemaatregel subsidie aan te vragen. Deze aanvraag kunt u pas vanaf 1 januari 2023 starten. U krijgt in dat geval 15% in plaats 30% subsidie (mogelijk dat dit percentage nog gaat wijzigen). Zie voor actuele informatie de website van RVO.

 • De isolatiemaatregelen worden uitgevoerd aan de bestaande thermische schil. Een nieuw te bouwen uitbouw is dus uitgesloten.

 • U vraagt maximaal 12 maanden na uitvoering van de eerste (isolatie)maatregel subsidie aan.

 • U heeft geen recht op subsidie als u al eerder een andere subsidie voor dezelfde type(n) isolatiemaatregel(en) heeft ontvangen. Als u ander soort isolerende maatregel laat uitvoeren wel.

 • Er worden eisen gesteld aan de hoeveelheid vierkante meters die worden geïsoleerd en bereikte isolatiewaarde. Let hier goed op.

 • Er is een lijst van materialen die gebruikt mogen worden binnen de subsidie.

 • De subsidiebedragen verschillen per type maatregel.

Warmtepomp of zonneboiler

 • U maakt ook aanspraak op de subsidie voor deze apparaten als u geen tweede maatregel uitvoert.

 • Het apparaat is een nieuw product en is dus geen tweedehands / gebruikt product.

 • U laat het apparaat installeren in een woning waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor of op 30 juni 2018. U heeft het apparaat na 30 juni 2020 laten installeren.

 • U heeft geen recht op subsidie als u al eerder een andere subsidie voor de betreffende apparaat heeft ontvangen.

 • De subsidiebedragen verschillen per type apparaat.

Let op: het RVO heeft een lijst van apparaten die binnen de subsidie vallen. Als het apparaat niet op de lijst van het RVO staat, betekent dit niet dat u bent uitgesloten van de subsidie. U kunt subsidie krijgen als het apparaat voldoet aan de voorwaarden van het RVO. U stuurt documentatie mee van het apparaat. Het RVO beoordeelt of het apparaat geschikt is voor de subsidie. Als het apparaat niet voldoet aan de voorwaarden van het RVO, krijgt u geen subsidie.

Aansluiting warmtenet

 • U maakt ook aanspraak op de subsidie voor warmtenet als u geen tweede maatregel uitvoert.

 • De aansluiting is gerealiseerd door een warmteleverancier.

 • De aansluiting op het warmtenet is gerealiseerd voordat u een aanvraag gaat doen, maar niet voor 1 januari 2021.

 • U levert bewijs aan dat uw woning van het aardgas is afgesloten.

 • U levert bewijs aan dat uw woning is aangesloten op een warmtenet door middel van een overeenkomst met een warmteleverancier.

 • U kunt tot maximaal 12 maanden na de aansluiting op een warmtenet nog subsidie aanvragen.

 • Er is nog niet eerder subsidie verstrekt voor de aansluiting van de woning op een warmtenet.

 • De subsidie voor een aansluiting op een warmtenet bedraagt € 3.325.

Alle voorwaarden

Alle voorwaarden, de materialen, geschikte apparaten, een handig stappenplan voor het aanvragen en een rekentool voor de subsidie vindt u op de website van het RVO.

Hulp nodig bij het aanvragen van ISDE?

Soms is het ingewikkeld om subsidie aan te vragen. Het Regionaal Energieloket is daarom een samenwerking aangegaan met Simpel Subsidie. Via hun website kunt u een gratis check doen voor welke subsidies u in aanmerking komt. Na uitvoering van de werkzaamheden kan de ISDE aanvraag starten. Simpel Subsidie regelt voor €85 de gehele aanvraag. Mocht u toch geen subsidie krijgen, hoeft u ook niets te betalen. Klik hieronder voor hulp of meer informatie.