Ga direct naar hoofdcontent

Welkom bij het energieloket Sliedrecht

Het startpunt voor verduurzaming van uw woning. Kom erachter welke maatregel slim is voor uw woning, regel de financiering, vind een vakspecialist of bekijk welke acties er bij u in de buurt zijn.

Sliedrecht aardgasvrij

Het gebruik van aardgas voor de verwarming van huizen en gebouwen draagt bij aan de opwarming van de aarde. We krijgen meer last van droogte, hitte en hevige regenval. In ons land en in de rest van de wereld zijn daarom afspraken gemaakt om het opwarmen van de aarde tegen te gaan. In 2050 gebruiken we in Nederland geen aardgas meer om onze woningen te verwarmen en om te koken. Ook in Sliedrecht bereiden we ons voor op een toekomst zonder aardgas. 

Buurt voor buurt aardgasvrij

De overstap naar andere warmtebronnen gaat stap voor stap en gebeurt buurt voor buurt. Voor iedere buurt heeft de gemeente onderzocht welke warmtebron het meest duurzaam is en de laagste kosten voor de buurt heeft. Dat kan in de ene buurt aansluiting op een warmtenet zijn en in de andere buurt een volledig elektrische oplossing. Woningeigenaren bepalen voorlopig nog zelf op welke duurzame warmtevoorziening zij overstappen. Voor huurders geldt dat de verhuurder de keuze maakt voor een aardgasvrije warmtevoorziening. In de Transitievisie Warmte leest u wat de route en aanpak is naar aardgasvrije woningen en gebouwen.

Hoe wordt uw buurt aardgasvrij?

Vul uw postcode plus huisnummer in bij de Warmte-wegwijzer van gemeente Sliedrecht en lees welk alternatief voor aardgas de voorkeur heeft in uw buurt. En wat u zelf al kunt doen om uw woning hierop voor te bereiden.

Aan de slag met energie besparen?

Doe de online HuisScan

  • Afgestemd op uw situatie

  • Inzicht in besparingen

  • Ontdek de beste maatregelen

Subsidie energie besparen

  • Subsidie voor o.a. isolatie

  • Eenvoudig aan te vragen

  • Verhoog uw wooncomfort

Heeft u een vraag voor ons?

Stuur ons gerust een e-mail of pak de telefoon. Ons team zit voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur.


3 dames van de klantenservice met telefoon, laptop en headset
Team Klantenservice

Gemeente Sliedrecht

De gemeente Sliedrecht wil in 2050 energieneutraal en klimaatbestendig zijn. In de
duurzaamheidsagenda 2018-2022 wordt beschreven welke stappen de gemeente de
komende jaren zet om deze doelstelling te behalen. De focus ligt op de thema’s energie, circulaire economie, schone lucht en klimaatbestendig dorp, met als overkoepelend uitgangspunt een voorbeeldige gemeente. Goed voorbeeld doet immers volgen! De rode draad door alle thema’s is bewustwording. Ook is er veel ruimte voor initiatieven uit de samenleving.