Ga direct naar hoofdcontent

Zoekgebied Kriekampen

Op 1 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Oirschot Kriekampen aangewezen als zoekgebied voor de ontwikkeling van zonnevelden. Dit zoekgebied is opengesteld van 2 juni 2021 tot en met 30 september 2021. In deze periode kunnen initiatiefnemers zoals inwoners, coöperaties, of (commerciële) instellingen hun projectvoorstel voor een zonneveld indienen.

Toekomstige zonnepark(en) in dit gebied moeten voldoen aan het beleid grootschalige zonne- en windenergie de Kempen. Hierin zijn voorwaarden opgenomen rondom participatie, verdeling van lusten en lasten en ruimtelijke inpassing. Belangrijke aandachtspunten in dit zoekgebied zijn de zichtlijnen vanuit woningen, de snelweg en het kanaal. Alleen zonnepark(en) die bestaande groenstructuren en landschapselementen respecteren, behouden en waar mogelijk versterken worden toegestaan.  Niet het gehele zoekgebied wordt vol gelegd met zonnepanelen. Zo mogen deze bijvoorbeeld niet in de natuur geplaatst worden. 

Tot 30 september 2021 hebben de initiatiefnemers de tijd om een plan in te dienen bij de gemeente. Daarbij hoort ook het uitvoeren van omgevingsdialogen (uiteraard met in achtneming van de coronamaatregelen). Na deze termijn beoordeelt en toetst de gemeente deze plannen aan het ‘beleid grootschalige zonne- en windenergie de Kempen’.

Bij de gemeente is momenteel één ontwikkelaar bekend die in dit gebied een zonnepark wil ontwikkelen. Projectontwikkelaar TPSolar organiseert een aantal bijeenkomsten en gaan dan het gesprek aan met inwoners en geïnteresseerden over hun plannen voor zonne-energie in zoekgebied Kriekampen. Meer informatie en aanmelden via www.tpsolar.nl/kriekampen. De volgende avonden zijn gepland:

- Donderdag 22 juli 2021, 19:00 – 21:00 uur, Sportcentrum de Kemmer

- Dinsdag 14 september 2021, 19:00 – 21:00 uur, Sportcentrum de Kemmer

- Dinsdag 21 september 2021, 19:00 – 21:00 uur, digitaal