Woningen gebouwd tussen 1930 en 1965

Stappenplan voor energiezuinig en aardgasvrij wonen

Woningen gebouwd tussen 1930 en 1965

Woningen uit deze periode hebben vaak typische elementen zoals houten vloeren, enkel glas met glas in lood elementen en karakteristieke erkers. Ook zijn er vaak hoge plafonds en nog originele houten begane grondvloeren. Bij woningen uit deze periode werd nog geen CV systeem standaard toegepast. Gaskachels of houtkachels zorgen voor het verwarmen van de woning. In sommige gevallen zorgen doorstroomgeisers voor warm tapwater.

In deze bouwperiode werden nog geen enkele eisen gesteld aan de energiezuinigheid van woningen. Wel werd de spouwmuur geïntroduceerd om vochtdoorslag te voorkomen en zo vochtproblemen tegen te gaan. Er veranderde ook het een en ander rondom ramen: eind jaren ’40 werd dubbel glas op de Nederlandse markt geïntroduceerd en vanaf eind jaren ’50 werd het met een nieuwe techniek mogelijk om grotere ramen te produceren. Ook werd in de jaren ’50 werd veel zacht hout gebruikt voor kozijnen.

In woningen gebouwd tussen 1930 en 1965 kunnen de volgende ‘problemen’ worden aangetroffen:

Isolatie

 • Ongeïsoleerde, ondiepe spouwmuren waar niet altijd spouwmuurisolatie toegepast kan worden

 • Koude voeten in de winter door een ongeïsoleerde houten vloer

 • Warmteverlies door ongeïsoleerde pannendaken met houten dakbeschot

 • Warmteverlies door ongeïsoleerde platte daken bestaande uit een houten balkenlaag met dakbedekking

Ventilatie

 • Tocht in huis door natuurlijke ventilatie en slechte naad- en kierdichting

 • Tocht in huis door koudeval, veroorzaakt door verschil in temperatuur binnen en van de ramen

 • Verbouwingen uit verschillende periodes waarbij al iets van isolatie is toegepast maar verouderd kan zijn

 • Ongeïsoleerde schuren omgebouwd tot woonruimte

 • Een of meerdere ongeïsoleerde aanbouwen met vloeren op het zand en enkel- of halfsteens muren

Verwarming

 • Ontbreken cv-systeem en nog lokale verwarming zoals gaskachels

 • Verouderd cv-systeem

Overig

 • Dakbedekking mastiek wat zich in vergaande staat van ontbinding bevindt en voor lekkages kan zorgen

 • Kozijnen van zachthout waarin houtrot is ontstaan waardoor de kozijnen moeten worden vervangen

 • Houten balken in kruipruimte van originele houten vloer met houtworm, houtzwam of andere vorm van aantasting

 • Oude meterkasten met ouderwets stoppensysteem

 • Asbest in onderdelen van de woningschil. Vanaf 1945 tot de jaren ’80 werd asbest veelvuldig toegepast in woningen.

Energiezuinig maken van woningen uit 1930 - 1965

De meest toegepaste slimme maatregelen om woningen uit de periode 1930 tot 1965 energiezuinig te maken, zijn gericht op isoleren, goede ventilatie voor een gezond binnenklimaat en deels of geheel opwekken van eigen elektriciteit. Het beste is om de grotere maatregelen toe te passen als er zich een natuurlijk moment voordoet. Moet bijvoorbeeld de dakbedekking worden vervangen? Kies dan meteen voor goede dakisolatie vanaf de buitenzijde. Zijn de kozijnen aan vervanging toe? Kies dan gelijk voor het beste isolerende glas.

Stap 1: Isoleren

Dakisolatie binnenzijde

De componenten waar de meeste warmte door verloren gaat, wilt u idealiter als eerste aanpakken. Dat zijn bij oude woningen vooral de ongeïsoleerde spouwmuur en ongeïsoleerde dak en vloer. Daarnaast zijn er in de woning veel naden en kieren te vinden die voor veel ongewenste infiltratie van de koude lucht zorgen. Denk daarbij aan de aansluiting van het dak op de muren of leidingdoorvoeren door begane grondvloer naar de kruipruimte.

Luchtdicht isoleren is een belangrijkste eerste stap. Maar als u met isolatie aan de slag gaat is het ook belangrijk om dit zorgvuldig en zo goed mogelijk te (laten) doen. Op die manier voorkomt u dat later blijkt dat u niet voldoende isolatiemaatregelen heeft getroffen voor een aardgasvrije woning.

Isolatiepakket voor woningen uit 1930 - 1965:

Muurisolatie

Als de spouwmuur diep genoeg is, kunt u spouwmuurisolatie laten aanbrengen (redelijke isolatie). Is de spouwmuur niet diep genoeg? Dan kunt u binnen- of buitengevel isolatie toepassen met een goede isolatiewaarde van minimaal Rc 3,5 (LTV-ready). Meer informatie over muurisolatie vindt u hier.

Dakisolatie

U kunt dakisolatie toepassen aan de binnen- of buitenzijde van het dak met een goede isolatiewaarde van minimaal Rc 4,5 (LTV ready). Meer informatie over dakisolatie vindt u hier.

Vloerisolatie

Als er een kruipruimte is van minimaal 50cm diep kunt u vloerisolatie met een goede isolatiewaarde van minimaal Rc 3,5 laten aanbrengen (LTV ready). Bij vloerverwarming isoleert u het liefst nog beter met een isolatiewaarde van Rc 4,5 (LTV ready). Is uw kruipruimte niet diep genoeg, is bodemisolatie een goed alternatief. Meer informatie over vloer- en bodemisolatie vindt u hier.

Isolerend glas

Als uw kozijnen nog in goede staat zijn, kies dan voor goed isolerend HR++ glas in de bestaande kozijnen (LTV ready). Als de kozijnen aan vervanging toe zijn vanwege houtrot of om een andere reden, dan is zeer goed isolerend HR+++ glas de beste keuze (LTV ready). Meer informatie over isolerend glas vindt u hier.

Stap 2: Ventileren

Naarmate een woning beter wordt ingepakt door isolatie, lucht- en dampdichte folies en goede naad- en kierdichting, komt er minder schone en vooral koude lucht naar binnen. Precies de bedoeling natuurlijk. Het is wel belangrijk om dan goede ventilatie toe te passen voor voldoende zuurstof in huis en het afvoeren van vocht. Het is zonde om veel te investeren in goede isolatie om warmte binnen te houden en tegelijkertijd te blijven ventileren door het openzetten van ramen of roosters.

Ventilatieoplossingen voor woningen uit 1930 - 1965

Met balansventilatie met warmteterugwinning zorgt u voor voldoende zuurstof in huis, afvoer van vocht en voorkomt u onnodig warmteverlies.

Grote verbouwing? Kijk dan meteen naar de mogelijkheden om goede centrale vraaggestuurde balansventilatie aan te leggen met warmteterugwinning.

Kleine verbouwing? Kies voor decentrale balansventilatie met warmteterugwinning. Dit kan worden toegepast per (grote) ruimte.

Meer informatie over ventilatieoplossingen vindt u hier.

Stap 3: Zonne-energie

Foto van zonnepanelen op een schuin dak

Zonne-energie komt gratis en voor niets op het dak van uw huis terecht. Heeft u voldoende ruimte op het dak van uw woning? Dan is het slim om daar iets mee te doen door zonnepanelen of zonnecollectoren te plaatsen. Daarmee wekt u duurzaam elektriciteit en/of warmte op die bovendien kan zorgen voor een flinke besparing op de energierekening.

Meer informatie over zonnepanelen vindt u hier. Meer informatie over zonneboilers vindt u hier.

Aardgasvrij maken van woningen uit 1930 - 1965

Om in de toekomst aardgasvrij te kunnen wonen is het belangrijk te begrijpen wat het betekent om een bestaande woning van het aardgas af sluiten. Aardgas wordt in een oude woning vooral gebruikt voor verwarming (80%). Koken (5%) en het gebruik van warm tapwater (15%) maken een veel kleiner deel uit van het gasverbruik.

De grootste hoeveelheid aardgas wordt dus in de meeste woningen besteed aan het verwarmen van de woning. Daarom zijn stap 1 en stap 2 essentieel in het aardgasvrij krijgen van een woning: het helpt de warmtevraag van een woning zo veel mogelijk te verminderen. Omdat veel elektriciteit wordt opgewekt door aardgas- en kolencentrales, is ook stap 3 belangrijk in het aardgas- en fossielvrij maken van een woning.

Na het toepassen van stap 1 en stap 2 kan een woning op een energiezuinige manier aardgasvrij worden verwarmd. Wat daarvoor nodig is, wordt hieronder besproken.

Stap 4: Aardgasvrij verwarmen

Bij iedere woning is het belangrijk om te weten wat er in de toekomst aan voorzieningen worden aangelegd in de wijk om de woning duurzaam van warmte te voorzien. Deze plannen (warmtevisie) van de gemeente worden voor het einde van 2021 bekend gemaakt. U kunt zich hierop voorbereiden met maatregelen die hoe dan ook voor u interessant zijn omdat ze de energierekening verlagen. Goed isoleren en goede ventilatie toepassen zijn altijd verstandig, zeker als u plannen heeft voor een grote verbouwing of renovatie.

Oplossingen voor aardgasvrij verwarmen voor woningen uit 1930 - 1965

Er zijn op dit moment drie oplossingen bekend om een woning te kunnen verwarmen zonder aardgas.

 • Aardgasvrij verwarmen op lage temperatuur: elektrisch verwarmen of een lage temperatuur warmtenet

Verwarmen op lage temperatuur (LT) gebeurt met temperaturen van maximaal 50 graden. Elektrisch verwarmen kan op twee manieren: met een (hybride) warmtepomp of met infraroodverwarming. Infraroodverwarming is stralingswarmte en voelt net als een terrasverwarmer. Verwarmen met een warmtepomp gebeurt met water door het CV systeem op lage temperatuur. Dit gebeurt ook bij een LT warmtenet. Met een LT warmtenet wordt water met maximaal 50 graden naar de woning vervoerd, wat wordt gebruikt voor de verwarming en het warme tapwater. Voor verwarmen op lage temperatuur moet het warmte afgifte systeem in de woning geschikt zijn. Systemen die geschikt zijn voor het afgeven van warmte op lage temperatuur zijn vloerverwarming en laag temperatuur convectoren. Daarnaast zal op elektriciteit moeten worden gekookt. Meer informatie over warmtepompen vindt u hier. Meer informatie over infraroodverwarming vindt u hier.

Om woningen uit deze periode op lage temperatuur aardgasvrij te kunnen verwarmen, is eerst zeer goede isolatie, naad- en kierdichting en ventilatie met warmteterugwinning nodig.

 • Aardgasvrij verwarmen op medium temperatuur: een medium temperatuur warmtenet

Bij verwarmen op medium temperatuur (50 - 70 graden) wordt met een medium temperatuur (MT) warmtenet water naar de woning vervoerd wat wordt gebruikt voor de verwarming en het warme tapwater. Bij hele oude radiatoren kan het zijn dat deze moeten worden aangepast om warmte op deze temperaturen te kunnen afgeven. Er zal elektrisch moeten worden gekookt.

Om woningen uit deze periode energiezuinig op medium temperatuur te kunnen verwarmen is een verbetering van de isolatie nodig.

 • Aardgasvrij verwarmen op hoge temperatuur: een hoge temperatuur warmtenet of groen gas oplossing

Bij verwarmen op hoge temperatuur (70 - 90 graden) wordt door een hoge temperatuur (HT) warmtenet water naar de woning vervoerd, wat wordt gebruikt voor verwarming en warm tapwater. Er hoeft niks aan het verwarmingssysteem aangepast te worden. Er zal wel elektrisch gekookt moeten worden. Bij een groen gas oplossing hoeft er niks in de woning te veranderen.

Besparen op gas voor warm tapwater: badkamer verbouwen

Als u plannen heeft om de badkamer te gaan verbouwen en een nieuwe frisse uitstraling te geven, is dit ook het moment om na te denken over energiebesparende maatregelen die u in de badkamer kunt toepassen. Het is mogelijk om een douche met warmteterugwinning te installeren. Bij dit systeem wordt warmte uit het afvoerwater teruggewonnen. Deze warmte wordt vervolgens gebruikt om het schone koude water wat naar de mengkraan gaat vast voor te verwarmen. Op die manier bespaart u gas voor het verwarmen van tapwater.

Een andere slimme zet is een waterbesparende douchekop. Door het water te mengen met lucht, ervaart u een net zo comfortabele douchestraal terwijl er minder warm tapwater wordt gebruikt. Ook zo bespaart u op gas voor het maken van warm tapwater.

Slim energie besparen

Naast 'grote' energiebesparende maatregelen die enige planning en vakmanschap vereisen zijn er ook kleinere maatregelen die u vaak zelf kan doen uw woning toekomstbestendig te maken en waar u energie mee bespaart. Hieronder staan de meest voor de hand liggende slimme energiebesparende maatregelen uitgelicht. Voor meer tips kunt u het e-book 50 slimme tips downloaden.

Ledverlichting

Het vervangen van gloeilampen en halogeenlampen voor LED bespaart veel energie, ook als de lampen nog niet kapot zijn. Dit verdient zichzelf binnen een jaar terug. Spaarlampen kunnen gebruikt blijven worden tot ze stuk gaan.

A+++ apparaten

Het vervangen van een oude apparaat zoals koelkast, wasmachine en droger voor een A+++ apparaat bespaart op elektriciteitskosten gedurende de gehele levensloop van het apparaat. Kijk dus niet alleen naar aanschafkosten.

Slimme thermostaat

Met een slimme thermostaat kan verwarmen worden ingesteld op gewoontes, ritme en gedrag. Ook kan van een afstand de thermostaat bediend worden. Dit zorgt voor efficiënter stookgedrag en zo een besparing op gas.

Keuken verbouwen

Als u de keuken gaat verbouwen kunt u meteen kiezen voor kopen op inductie. Dit is een kleine stap richting aardgasvrij wonen. Daarnaast kunt u kiezen voor een recirculatie afzuigkap. Dit type afzuigkap heeft geen afvoerkanaal en is niet aangesloten op de buitenlucht. Er kan dus geen koude lucht via naar binnen komen.

Voor meer tips kunt u het e-book 50 slimme tips downloaden.

Bekijk ebook

Een aantal woningtypes uitgelicht

Elke woning is anders en verliest warmte op een andere manier. Hieronder staan kort de verschillende type woningen benoemd en hun eigenschappen.

Vrijstaande woningen

Vrijstaande woningen uit deze periode hebben vaak 2 tot 4 woonlagen met 4 tot 6 kamers. Een vrijstaande woning heeft in verhouding veel muuroppervlak. Doordat er een relatief ondiepe en ongeïsoleerde spouwmuur is betekent dit dat er veel energie verloren gaat door de gevel. Ook gaat veel warmte verloren via het relatief grote ongeïsoleerde dak. Als er veel glasoppervlakte is, gaat ook hier veel warmte door verloren.

Hoek- en twee-onder-een kapwoning

2-onder-1-kap-woningen en hoekwoningen uit deze periode hebben vaak 3 tot 4 woonlagen met 4 tot 5 kamers. Deze typen woningen hebben in verhouding veel muuroppervlak. Doordat er een relatief ondiepe en ongeïsoleerde spouwmuur is betekent dit dat er veel energie verloren gaat door de gevel. Ook gaat veel warmte verloren via het relatief grote ongeïsoleerde dak. Als er veel glasoppervlakte is, gaat ook hier veel warmte door verloren. Vaak hebben 2-onder-1 kapwoningen nog een (geschakelde) ongeïsoleerde schuur. Als dit als woonruimte wordt gebruik en er wordt hier gestookt, gaat ook hier veel warmte verloren.

Tussenwoningen

Bij tussenwoningen uit deze bouwperiode is na de oorlog veel traditionele systeembouw toegepast. Tussenwoningen hebben in verhouding veel dakoppervlak en relatief veel glasoppervlak ten opzichte van het geveloppervlak. Er gaat daarom veel warmte verloren via het dak en de ramen. Ook is er slechte naad- en kierdichting.

Appartement (zie ook

Appartementen uit deze bouwperiode zijn vaak traditioneel gebouwd met gemetselde wanden en gevels, en vloeren en dakbeschot van hout. Ze hebben vaak 1 tot 2 woonlagen met 2 tot 4 kamers. Appartementen hebben in verhouding veel glasoppervlak ten opzichte van het geveloppervlak. Er gaat daarom veel warmte verloren via de ramen. Afhankelijk van de positie van het appartement gaat via andere componenten van de schil van het appartement warmte verloren. Zo gaat bij een appartement op de hoek onder het dak ook veel warmte verloren via de gevel en het dak. Er is vaak lokale verwarming en er zijn keukengeisers.

Bent u huurder?

Een groot deel van de appartementen uit deze bouwperiode wordt verhuurd. Als huurder bent u beperkt in wat u kunt doen, omdat u afhankelijk bent van uw verhuurder.

Monumenten (zie

Monumenten kunnen vaak niet zomaar verbouwd of gerenoveerd worden door historische kenmerken van de woning. Denk hierbij aan glas in lood elementen, specifiek gevelaangezicht, en karakteristieke elementen in de woning zoals houten balken en schouwen. Maatregelen zoals buitengevelisolatie of zonnepanelen vallen vaak af, omdat dit het aangezicht van de woning aantast. Maatregelen die mogelijk wel toegepast mogen worden zijn dakisolatie aan de binnenzijde, binnengevelisolatie en vervangen van glas in bestaande kozijnen. Glas in lood is hier een uitzondering op. Ga altijd wat uw mogelijkheden zijn bij het omgevingsloket van de gemeente.

Kosten en besparingen

Een woning gebouwd tussen 1930 en 1965 aardgasvrij en toekomstbestendig maken betekent een behoorlijke verbouwing en daar zijn ook wat investeringen voor nodig. De kosten verschillen sterk per woningtype en zijn ook afhankelijk van het woonoppervlak. Een groter vrijstaand huis heeft iets meer arbeid en materiaal nodig om deze te verduurzamen vergeleken met een tussenwoning. Ook is het afhankelijk van wat er al aan een woning gebeurd is door de jaren heen.

Wat zijn de kosten en besparingen?

Onderstaande kosten en besparingen zijn indicaties en zijn gebaseerd op de standaarden van de bouwperiode tussen 1930 en 1965 en een 3 persoons huishouden. Er is dus geen rekening gehouden met al eventuele verbeteringen die eerder aan de woning zijn uitgevoerd. Ook hangen besparingen af van bijvoorbeeld uw eigen ventilatie- en stookgedrag.

Isolatie & ventilatie

Het volledig isoleren van een woning inclusief een goed ventilatiesysteem kost voor een gemiddelde tussenwoning ongeveer €18.000. De besparing is ongeveer 55% op de gasrekening. Bij een gemiddelde vrijstaande woning liggen de kosten voor volledige isolatie en een goed ventilatiesysteem rond de €35.000. De besparing ligt rond de 60% op de gasrekening.

Zonne-energie

Een set zonnepanelen of zonneboiler voor een eengezinswoning kost gemiddeld tussen de €4.000 en €4.800. Daarmee bespaart u ongeveer €700 - €850 op jaarbasis mee aan elektriciteitskosten.

Duurzaam verwarmen

Het aanleggen van een geschikt warmteafgifte systeem voor lage temperatuur, zoals vloerverwarming op de benedenverdieping met LTV convectoren in de overige woonruimtes, kost rond de €11.000 voor een gemiddelde vrijstaande woning en rond de €4.500 voor een gemiddelde tussenwoning. Er is niet bekend hoeveel dit bespaart op de gasrekening.

Een hybride warmtepomp kost tussen de €4.000 en €5.000 voor een tussenwoning en vrijstaande woning en bespaart ongeveer 50% op het (na goede isolatie en ventilatie toegepaste) overgebleven gasverbruik voor verwarmen. De cv-ketel blijft in het warme tapwater voorzien.

Een stand-alone warmtepomp kost voor een vrijstaande woning €5.000 tot €9.000 en bespaart 100% op het overgebleven gasverbruik voor verwarmen en warm tapwater, na het toepassen van goede isolatie en ventilatie. Daarnaast bespaart u ook rond de €250 op de kosten voor het vastrecht voor gas (als u ook aardgasvrij kookt).

Het aansluiten op een warmtenet kost in 2020 ongeveer €4.500. Hierbij zijn geen kosten meegerekend voor eventueel nog aanleggen van een hoofdleiding naar het net toe. Het aansluiten op een warmtenet scheelt 100% op het gasverbruik na het toepassen van goede isolatie en ventilatie. Als er een alternatieve vorm van gas komt op aardgas in uw woning, zijn er geen aanpassingen nodig aan het warmteafgifte systeem. Het aansluiten op een groen gas oplossing brengt waarschijnlijk geen extra kosten met zich mee.

Elektrisch koken

Naast bovenstaande is het bij het volledig aardgasvrij wonen in de situatie van elektrisch verwarmen en aangesloten worden op een warmtenet, ook noodzakelijk om elektrisch te gaan koken. Het aanschaffen van een inductiekookplaat en aanpassen van de meterkast kost gemiddeld ongeveer €1.000 tot €2.000.

Slim energie besparen

Slimme besparingen zoals ledverlichting, leidingisolatie of een waterbesparende douchekop verdient u vaak binnen 1 à 2 jaar al terug.

Wat zijn de voordelen?

Maandelijks betaalt u een aardig bedrag aan de energiemaatschappij. Dat is best zonde, want u kunt dat geld ook investeren in energiebesparende maatregelen die uw wooncomfort vergroten en uw energierekening verlagen. Bovendien toont onderzoek aan dat investeren in duurzame maatregelen een positief effect heeft op de woningwaarde.

Indicatie jaarlijkse energielasten vrijstaande woning uit 1930 - 1965 met 3 personen

Nu (jaar 1): €3.250

Volgend jaar (jaar 2): €3.200

Over 15 jaar (jaar 15): €4.845

Totale energielasten over 15 jaar: €62.700

Toelichting: De afgelopen jaren zijn de kosten voor energie gemiddeld met 3% per jaar gestegen. De kosten lopen zo behoorlijk op. Wat men zich vaak niet beseft is hoeveel geld ze in een periode van 15 jaar aan de energiemaatschappij weggeven.

Andere voordelen

 • Lagere maandelijkse woonlasten

 • Hogere woningwaarde

 • Tegengaan van onnodige CO2 uitstoot

 • Verhoging van wooncomfort en gezondheid

 • Aanpakken van gebreken

 • Toekomstbestendig maken van de woning

Subsidies en leningen

Er zijn landelijk en lokaal verschillende subsidies en leningen beschikbaar voor het financieren van energiebesparende maatregelen.

Landelijke subsidie regelingen

De overheid heeft een aantal subsidies beschikbaar gesteld voor het nemen van energiebesparende maatregelen.

SEEH Isolatiesubsidie

Met deze Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) kunt u ongeveer 20% subsidie krijgen op isolatiemaatregelen. De SEEH is sinds september 2019 aan te vragen, onder de volgende voorwaarden:

Minimaal 2 maatregelen: U treft 2 of meer isolerende maatregelen. Zoals vloer-, muur-, dak- of glasisolatie.

Minimaal oppervlakte en isolatiewaarde: Er gelden minimumeisen voor oppervlak en isolatiewaarde (Rd) van de te treffen maatregelen.

Eigenaar & bewoner: U bent zelf eigenaar en bewoner van de woning.

1 keer per woning: Een woning komt maar 1 keer in aanmerking voor deze subsidie.

Aanvraag na uitvoer: U doet de aanvraag voor de subsidie nadat de maatregelen zijn uitgevoerd.

Voor meer informatie en alle voorwaarden kunt u terecht op de website van het RvO.

ISDE Subsidie: warmtepomp of zonneboiler

De overheid heeft voor warmtepompen en zonneboilers een subsidie beschikbaar gesteld die in ieder geval tot eind 2020 loopt. Dit is de InvesteringsSubsidie Duurzame Energie (ISDE). De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp en in het geval van een zonneboiler, de vooraf berekende energiebesparing.

De subsidie wordt afgegeven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De subsidie wordt alleen afgegeven voor apparaten die voorkomen op de apparaatlijsten die door de RVO gepubliceerd is. De subsidie kan aangevraagd worden nadat de installatie heeft plaats gevonden. Meer informatie over de ISDE subsidie vindt u op de website van het RvO.

Lokale en regionale subsidies

Naast de landelijke subsidies, zijn er ook in specifieke gemeentes of regio’s initiatieven beschikbaar gesteld om investeringen in energiebesparende maatregelen te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan subsidies voor groene daken, aardgasvrij wonen of speciale leningen met 0% rentetarief.

Meer informatie over subsidies, leningen en fiscale regelingen vindt u op onze website onder het kopje subsidies, of via de Energie Subsidiewijzer.

Btw regelingen

Op dit moment profiteert u van een verlaagd btw-tarief op isolatiemaatregelen. Voor vloer-, dak-, spouwmuur- en glasisolatie geldt een verlaagd btw-tarief van 9% (normaal 21%) op het arbeidsloon. Let op, dit geldt dus niet voor de materialen!

Bij het kopen van zonnepanelen kunnen particulieren de btw op de totale investering terugvorderen. Dit betekent dat u van de totale aankoopsom, 21% kunt terugvragen. Het terugvragen van de btw is relatief eenvoudig. Sommige installateurs ontzorgen hun klanten daarbij, andere besteden dat uit aan derden. U kunt het natuurlijk ook zelf doen.

Leningen

De Energiebespaarlening is door de overheid in het leven geroepen om particulieren te stimuleren te investeren in het verduurzamen van de woning. U kunt tot maximaal 25.000,- euro lenen voor energiebesparende maatregelen. Wilt u de woning renoveren tot Nul Op de Meter (NOM-woning), dan kunt u zelfs tot 65.000,- euro lenen. U betaalt een aantrekkelijke rente die gedurende de hele looptijd van de lening vaststaat. Meer informatie vindt u op de website van de Energiebespaarlening.

De Duurzaamheidslening wordt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) in samenwerking met provincies en gemeenten lokaal aangeboden tegen gunstige voorwaarden. Meer informatie vindt u op de website van de Duurzaamheidslening.

Financiering via uw hypotheek

Ook is het bij verschillende banken mogelijk om energiebesparende maatregelen te financieren in de hypotheek van de woning of door het afsluiten van een speciaal groendepot. Informeer bij uw bank voor de mogelijkheden.

Wat is de volgende stap?

Checklist aanvinken
 1. Breng uw situatie in kaart: wat zijn uw energielasten over de komende 15 jaar en welke natuurlijke momenten voor verbouwing of renovatie komen er aan?

 2. Bepaal uw eigen ambities: wilt u uw energierekening omlaag krijgen, uw comfort verhogen, of liever zo snel mogelijk van het aardgas af ongeacht de plannen van de gemeente?

 3. Bekijk in het bovengenoemde stappenplan welke stappen u nu al kunt nemen

 4. Achterhaal wat er al bij u in de buurt gebeurt: zijn er collectieve acties waar u aan mee kunt doen?

 5. Informeer bij de gemeente hoe het staat met de 'transitievisie warmte' en wacht tot deze plannen rond zijn voor u grote kostbare ingrepen doet (tenzij het een natuurlijk moment is: bijvoorbeeld dakbedekking betekent is meteen mee-isoleren!)

 6. Meer informatie over de verschillende maatregelen? Ga terug naar de beginpagina.

 7. Op zoek naar bedrijven om mee aan de slag te gaan? Kijk bij vakspecialisten.

 8. Benieuwd naar financieringsmogelijkheden? Bekijk de mogelijke subsidies en leningen.

Heeft u een vraag of een opmerking? Ons team zit voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30


Foto van 3 werknemers Regionaal Energieloket