Ga direct naar hoofdcontent

Woningen gebouwd tussen 2016 - nu

Stappenplan voor energiezuinig en aardgasvrij wonen

Woningen gebouwd tussen 2016 en nu

In deze bouwperiode zijn woningen standaard goed geïsoleerd. De verschillende onderdelen van de woning hebben een hoge isolatiewaarde (Rc-waarde) meegekregen. Voor vloer is dit standaard Rc = 3,5 voor, de gevel Rc = 4,5 en voor het dak Rc = 6,0. Er is standaard isolerend HR++ glas of triple (HR+++) glas toegepast. In woningen uit deze periode is ook al vaak balansventilatie met warmteterugwinning toegepast. Ook is er goede naad- en kierdichting. De woningen zijn zo goed als klaar om van het aardgas af te kunnen met bijvoorbeeld een warmtepomp.

Lente-akkoord 2018

In het lente-akkoord van 2018 is vastgesteld dat nieuwbouwwoningen aardgasvrij worden gebouwd. Woningen die sinds de tweede helft van 2018 nieuw zijn gebouwd, en waarvoor na 1 juli 2018 de indiening voor de omgevingsvergunning is gedaan, zijn in de meeste gevallen al aardgasvrij gebouwd. Woningen waarvan de omgevingsvergunning vóór 1 juli 2018 was verstrekt mochten nog wel op het aardgas worden aangesloten.

Veelvoorkomende problemen bij woningen uit deze bouwperiode zijn:

 • (Balans) ventilatiesysteem zonder warmteterugwinning of mechanische ventilatie type C

 • Beperkt aantal panelen op het dak, vaak slechts de minimale hoeveelheid om aan de EPC eisen te voldoen. Uitbreiding van het systeem kan aanpassingen vereisen, zoals een nieuwe omvormer

 • Warmteafgifte systeem niet geschikt voor afgeven van warmte op lage temperaturen

Energiezuinig maken van woningen uit 2016 - nu

De meest toegepaste slimme maatregelen om woningen gebouwd tussen 2016 en nu energiezuinig te maken, zijn gericht op het toepassen van goede ventilatie voor een gezond binnenklimaat en deels of geheel opwekken van eigen elektriciteit.

Stap 1: Isoleren

Isoleren is bij woningen uit deze bouwperiode niet noodzakelijk. De verschillende onderdelen van de woning zijn goed geïsoleerd en geschikt voor verwarmen op lage temperaturen (LT) met bijvoorbeeld een (hybride) warmtepomp of lage temperatuur warmtenet. Als er zich natuurlijke momenten voordoen in de toekomst kan de isolatie worden verhoogd naar de laatst geldende standaarden.

Stap 2: Ventileren

Bij woningen die goed geïsoleerd zijn en goede naad- en kierdichting hebben, komt weinig frisse en zuurstofrijke lucht op een natuurlijke manier naar binnen. Daarom is het toepassen van een goed ventilatiesysteem belangrijk voor een gezond binnenklimaat.

Ventilatieoplossingen voor woningen uit 2016 - nu

Met balansventilatie met warmteterugwinning zorgt u voor voldoende zuurstof in huis, afvoer van vocht en voorkomt u onnodig warmteverlies. Veel woningen uit deze bouwperiode hebben al balansventilatie, met of zonder met warmteterugwinning.

Balansventilatie zonder WTW

Is er al balansventilatie maar zonder een WTW unit? Dan kunt u de bestaande box vervangen. U kunt aanvullend ook bijvoorbeeld vocht- of bewegingssensoren toepassen om het systeem nog energiezuiniger te maken.

Mechanische ventilatie type C

In sommige gevallen is er nog mechanische ventilatie type C aanwezig, al komt dat niet vaak voor. Bij dit systeem wordt alleen lucht mechanisch afgevoerd. De aanwezige afvoerbox van de mechanische ventilatie type C in deze woningen kan worden vervangen voor balansventilatie met een WTW unit, mits er ook aanvoerkanalen gelegd worden voor de toevoer van schone lucht.

Grote verbouwing? Kijk dan meteen naar de mogelijkheden om goede centrale vraaggestuurde balansventilatie aan te leggen met warmteterugwinning. Als er mechanische ventilatie type C in de woning aanwezig is, zijn de afvoerkanalen al gelegd.

Kleine verbouwing? Kies voor decentrale balansventilatie met warmteterugwinning. Dit kan worden toegepast per (grote) ruimte. In slaapkamers is dit vaak minder relevant omdat hier niet wordt verwarmd. Er moet wel op een andere manier geventileerd blijven worden om vocht af te voeren en voldoende gezonde binnenlucht te verzorgen.

Meer informatie over ventilatieoplossingen vindt u hier.

Stap 3: Zonne-energie

Zonne-energie komt gratis en voor niets op het dak van uw huis terecht. Heeft u voldoende ruimte op het dak van uw woning? Dan is het slim om daar iets mee te doen door zonnepanelen of zonnecollectoren te plaatsen. Daarmee wekt u duurzaam elektriciteit en/of warmte op die bovendien kan zorgen voor een flinke besparing op de energierekening.

Zonnepanelen voor EPC

Bij woningen gebouwd in deze periode komt het voor dat er een minimaal aantal panelen op het dak zijn geplaatst om aan de benodigde Energie Prestatie Coefficient (EPC-waarde) om aan het bouwbesluit te voldoen. De opbrengst van het aanwezige systeem kan daardoor minder zijn dan het gebruik in huis. Als er nog ruimte op het dak over is, kunt u het bestaande systeem uitbreiden met extra zonnepanelen.

Uitbreiden van bestaand systeem met stringomvormer

Het uitbreiden van een set zonnepanelen met de veel voorkomende stringomvormer is niet altijd mogelijk. Er zijn een aantal zaken om rekening mee te houden:

 • Het kan zijn dat u een nieuwe omvormer nodig heeft omdat de bestaande omvormer onvoldoende capaciteit heeft om het vermogen van de bestaande en nieuwe panelen te verwerken. Een omvormer kan tot ongeveer 125% belast worden. U kunt ervoor kiezen om te wachten met uitbreiden als de omvormer op korte termijn aan het einde van zijn levensduur is. De levensduur van een omvormer is ongeveer 10 tot 12 jaar. Anders is de overweging om extra kosten voor een nieuwe omvormer wel te nemen in vergelijking tot de besparing die een grotere set panelen u oplevert.

 • Nieuwe panelen op dezelfde omvormer moeten dezelfde eigenschappen hebben als de huidige panelen

 • Installatietechnische uitdagingen met nieuwe kabels trekken

 • Installatiekosten maken het vaak pas rendabel om minimaal 6 panelen extra toe te voegen. Daar heeft u voldoende ruimte voor nodig. Veel installateurs komen ook niet voor minder dan 6 panelen.

Door bovenstaande punten wordt meestal gekozen voor een nieuw systeem met een tweede omvormer. U kunt een compleet nieuwe set aanschaffen en apart laten aansluiten. Dat kan bijvoorbeeld ook handig zijn als u een tweede dakvlak heeft geschikt voor zonnepanelen. Bij een nieuw systeem kan ook worden gekozen om de bestaande panelen naar een ander (minder gunstig) dakdeel te verplaatsen, zodat er alle ruimte is voor een groot nieuw systeem.

Uitbreiden van bestaand systeem met micro-omvormers

Als de bestaande zonnepanelen micro-omvormers hebben, kunnen er gemakkelijk zonnepanelen met micro-omvormers bij geplaatst worden.

Btw terugvragen bij tweede set

Als u op de tweede set de btw wilt terugvragen, is het slim om de offerte op naam van de partner te zetten. De energierekening moet dan ook op naam van partner staan. Dit kunt u bij de energieleverancier aanvragen om te veranderen. U kunt via de Centrale BTW Teruggave (CBT) hulp inschakelen voor dit bijzondere geval.

Let op: als u van plan bent om in de nabije toekomst een balansventilatiesysteem te installeren en/of op een warmtepomp over te stappen, is het verstandig alvast rekening te houden met de extra elektriciteit die u nodig heeft voor het ventileren en/of de warmtepomp.

Meer informatie over zonnepanelen vindt u hier. Meer informatie over zonneboilers vindt u hier.

Aardgasvrij maken van woningen uit 2016 - nu

Woningen waarvoor de vergunning na 1 juli 2018 is verstrekt, zijn in bijna alle gevallen aardgasvrij. Woningen waarvoor de omgevingsvergunning vóór 1 juli 2018 is verstrekt, zijn in de meeste gevallen nog aangesloten op het aardgas. Voor die woningen is het belangrijk te begrijpen wat het betekent om een bestaande woning van het aardgas af sluiten. Aardgas wordt in een oude woning vooral gebruikt voor verwarming (60%). Koken (5%) en het gebruik van warm tapwater (35%) maken een kleiner deel uit van het gasverbruik.

De grootste hoeveelheid aardgas wordt dus in de meeste woningen besteed aan het verwarmen van de woning. Daarom zijn goede isolatie en goede ventilatie met warmteterugwinning essentieel in het aardgasvrij krijgen van een woning: het helpt de warmtevraag van een woning zo veel mogelijk te verminderen. Omdat veel elektriciteit wordt opgewekt door aardgas- en kolencentrales, is ook stap 3 belangrijk in het aardgas- en fossielvrij maken van een woning.

In woningen uit deze periode is de isolatie goed op orde, wat betekent dat in veel gevallen met goede ventilatie met warmteterugwinning, energiezuinig en aardgasvrij kan worden verwarmd. Wat daarvoor nodig is, wordt hieronder besproken.

Stap 4: Aardgasvrij verwarmen

Bij iedere woning is het belangrijk om te weten wat er in de toekomst aan voorzieningen worden aangelegd in de wijk om de woning duurzaam van warmte te voorzien. Deze plannen (warmtevisie) van de gemeente worden voor het einde van 2021 bekend gemaakt. U kunt zich hierop voorbereiden met maatregelen die hoe dan ook voor u interessant zijn omdat ze de energierekening verlagen.

Oplossingen voor aardgasvrij verwarmen voor woningen uit 2016 - nu

Er zijn op dit moment drie veelgehoorde oplossingen om een woning te kunnen verwarmen zonder aardgas.

 • Aardgasvrij verwarmen op lage temperatuur: elektrisch verwarmen of een lage temperatuur warmtenet

Verwarmen op lage temperatuur (LT) gebeurt met temperaturen van maximaal 50 graden.

Elektrisch verwarmen kan op twee manieren: met een warmtepomp of met infraroodverwarming. Infraroodverwarming is stralingswarmte en voelt net als een terrasverwarmer. Verwarmen met een warmtepomp gebeurt met water door het CV systeem op lage temperatuur. Dit gebeurt ook bij een LT warmtenet. Met een LT warmtenet wordt water met maximaal 50 graden naar de woning vervoerd, wat wordt gebruikt voor de verwarming en het warme tapwater.

Voor verwarmen op lage temperatuur moet het warmte afgifte systeem in de woning geschikt zijn. Systemen die geschikt zijn voor het afgeven van warmte op lage temperatuur zijn vloerverwarming en laag temperatuur convectoren. Daarnaast wordt er gekookt op elektriciteit. Meer informatie over warmtepompen vindt u hier. Meer informatie over infraroodverwarming vindt u hier.

Om woningen uit deze periode all electric op lage temperatuur te verwarmen, kan het nodig zijn dat de isolatie van het dak of de gevel moet worden verbeterd afhankelijk van het type woning. Ook moet indien nog niet aanwezig, balansventilatie met warmteterugwinning worden toegepast. Een warmteverliesberekening kan aantonen of de woning met een warmtepomp verwarmd kan worden.

 • Aardgasvrij verwarmen op medium temperatuur: een medium temperatuur warmtenet

Bij verwarmen op medium temperatuur (50 - 70 graden) wordt met een medium temperatuur (MT) warmtenet water naar de woning vervoerd wat wordt gebruikt voor de verwarming en het warme tapwater. Bij hele oude radiatoren kan het zijn dat deze moeten worden aangepast om voldoende warmte op deze temperaturen te kunnen afgeven. Er zal elektrisch worden gekookt.

Voor woningen uit deze periode om op medium temperatuur te verwarmen, is het niet noodzakelijk iets te verbeteren.

 • Aardgasvrij verwarmen op hoge temperatuur: een HT warmtenet of groen gas oplossing

Bij verwarmen op hoge temperatuur (70 - 90 graden) wordt door een hoge temperatuur (HT) warmtenet water naar de woning vervoerd, wat wordt gebruikt voor verwarming en warm tapwater. Er hoeft niks aan het verwarmingssysteem aangepast te worden. Er zal wel elektrisch gekookt moeten worden.

Bij een groen gas oplossing hoeft er niks in de woning te veranderen.

Besparen op gas voor warm tapwater: badkamer verbouwen

Als u plannen heeft om de badkamer te verbouwen en een nieuwe frisse uitstraling te geven, is dit ook het moment om na te denken over energiebesparende maatregelen die u in de badkamer kunt toepassen. Het is mogelijk om een douche met warmteterugwinning te installeren. Bij dit systeem wordt warmte uit het afvoerwater teruggewonnen. Deze warmte wordt vervolgens gebruikt om het schone koude water wat naar de mengkraan gaat vast voor te verwarmen. Op die manier bespaart u gas voor het verwarmen van tapwater.

Een andere slimme zet is een waterbesparende douchekop. Door het water te mengen met lucht, ervaart u een net zo comfortabele douchestraal terwijl er minder warm tapwater wordt gebruikt. Ook zo bespaart u op gas voor het maken van warm tapwater.

Slim energie besparen

Naast 'grote' energiebesparende maatregelen die enige planning en vakmanschap vereisen zijn er ook kleinere maatregelen die u vaak zelf kan doen uw woning toekomstbestendig te maken en waar u energie mee bespaart. Hieronder staan de meest voor de hand liggende slimme energiebesparende maatregelen uitgelicht. Voor meer energiebesparendetips kunt u het e-book 50 slimme tips downloaden.

Ledverlichting

Het vervangen van gloeilampen en halogeenlampen voor LED bespaart veel energie, ook als de lampen nog niet kapot zijn. Dit verdient zichzelf binnen een jaar terug. Spaarlampen kunnen gebruikt blijven worden tot ze stuk gaan.

A+++ apparaten

Het vervangen van een oude apparaat zoals koelkast, wasmachine en droger voor een A+++ apparaat bespaart op elektriciteitskosten gedurende de gehele levensloop van het apparaat. Kijk dus niet alleen naar aanschafkosten.

Slimme thermostaat

Met een slimme thermostaat kan verwarmen worden ingesteld op gewoontes, ritme en gedrag. Ook kan van een afstand de thermostaat bediend worden. Dit zorgt voor efficiënter stookgedrag en zo een besparing op gaskosten.

Keuken verbouwen

Als u de keuken gaat verbouwen kunt u meteen kiezen voor kopen op inductie. Dit is een kleine stap richting aardgasvrij wonen. Daarnaast kunt u kiezen voor een recirculatie afzuigkap. Dit type afzuigkap heeft geen afvoerkanaal en is niet aangesloten op de buitenlucht. Er kan dus geen koude lucht via naar binnen komen.

Voor meer tips kunt u het e-book 50 slimme tips downloaden.

Bekijk ebook

Een aantal woningtypes uitgelicht

Elke woning is anders en verliest warmte op een andere manier. Hieronder staan kort de verschillende type woningen benoemd en hun eigenschappen.

Vrijstaande woningen

Vrijstaande woningen hebben relatief veel muuroppervlak. Omdat in deze periode standaard goede isolatie werd toegepast, gaat de meeste warmte door, indien aanwezig, mechanische ventilatie type C in combinatie met roosters boven de ramen.

Hoek- en twee-onder-een kapwoning

2-onder-1-kap-woningen en hoekwoningen uit deze hebben relatief veel muur- en dakoppervlak. Omdat in deze periode standaard goede isolatie werd toegepast, gaat de meeste warmte verloren door indien aanwezig, mechanische ventilatie type C in combinatie met roosters boven de ramen.

Tussenwoningen

Tussenwoningen hebben in verhouding veel dak- en vloeroppervlak en relatief veel glasoppervlak ten opzichte van het geveloppervlak. Omdat in deze periode standaard goede isolatie werd toegepast, gaat er vooral nog warmte door, indien aanwezig, de mechanische ventilatie type C met roosters boven de ramen zorgt voor warmteverlies, doordat koude lucht de woning wordt binnengehaald.

Appartement (zie ook

Appartementen hebben in verhouding veel glasoppervlak ten opzichte van het geveloppervlak. Omdat in deze periode standaard goede isolatie werd toegepast, gaat de meeste warmte verloren via de ramen. Ook als er mechanische ventilatie type C is gaat hierdoor warmte verloren.

Bent u huurder?

Een groot deel van de appartementen uit deze bouwperiode wordt verhuurd. Als huurder bent u beperkt in wat u kunt doen, omdat u afhankelijk bent van uw verhuurder. Op de pagina voor huurders leest u meer over wat u als huurder kunt doen om energie te besparen.

Kosten en besparingen

Een woning gebouwd tussen 2016 tot nu aardgasvrij en toekomstbestendig maken is een haalbare klus. De kosten verschillen sterk per woningtype en zijn ook afhankelijk van het woonoppervlak. Een groter vrijstaand huis heeft iets meer arbeid en materiaal nodig om deze te verduurzamen vergeleken met een tussenwoning. Ook is het afhankelijk van wat er al aan een woning gebeurd is door de jaren heen.

Wat zijn de kosten en besparingen?

Onderstaande kosten en besparingen zijn indicaties en zijn gebaseerd op de standaarden van de bouwperiode tussen 2016 en nu en een 3 persoons huishouden. Er is dus geen rekening gehouden met al eventuele verbeteringen die eerder aan de woning zijn uitgevoerd. Ook hangen besparingen af van bijvoorbeeld uw eigen ventilatie- en stookgedrag.

Isolatie & ventilatie

Het toepassen van een goed ventilatiesysteem met warmteterugwinning ligt bij tussenwoning ongeveer €5.000 - 7.000. De besparing is ongeveer 20% op de gasrekening. Bij een gemiddelde vrijstaande woning liggen de kosten voor een goed ventilatiesysteem met warmteterugwinning rond de €7.000 tot €9.000. De besparing ligt rond de 20% op de gasrekening.

Zonne-energie

Een set zonnepanelen of zonneboiler voor een eengezinswoning kost gemiddeld tussen de €4.000 en €4.800. Daarmee bespaart u ongeveer €700 - €850 op jaarbasis mee aan elektriciteitskosten.

Duurzaam verwarmen

Het aanleggen van een geschikt warmteafgifte systeem voor lage temperatuur, zoals vloerverwarming op de benedenverdieping met LTV convectoren in de overige woonruimtes, kost rond de €5.000 voor een gemiddelde tussenwoning en rond de €11.000 voor een gemiddelde vrijstaande woning . Er is niet bekend hoeveel dit bespaart op de gasrekening.

Een hybride warmtepomp kost tussen de €4.000 en €5.000 voor een tussenwoning en vrijstaande woning en bespaart ongeveer 50-70% op het overgebleven gasverbruik voor verwarmen. De cv-ketel blijft in het warme tapwater voorzien.

Een stand-alone warmtepomp kost voor een vrijstaande woning €7.000 tot €12.000 en bespaart 100% op het overgebleven gasverbruik voor verwarmen en warm tapwater, na het toepassen van goede isolatie en ventilatie. Daarnaast bespaart u ook rond de €250 op de kosten voor het vastrecht voor gas (als u ook aardgasvrij kookt). U gaat wel meer elektriciteit gebruiken.

Het aansluiten op een warmtenet kost in 2020 ongeveer €4.500. Hierbij zijn geen kosten meegerekend voor eventueel nog aanleggen van een hoofdleiding naar het net toe. Het aansluiten op een warmtenet scheelt 100% op het gasverbruik na het toepassen van goede isolatie en ventilatie. Als er een alternatieve vorm van gas komt op aardgas in uw woning, zijn er geen aanpassingen nodig aan het warmteafgifte systeem. Het aansluiten op een groen gas oplossing brengt waarschijnlijk geen extra kosten met zich mee.

Elektrisch koken

Naast bovenstaande is het bij het volledig aardgasvrij wonen in de situatie van elektrisch verwarmen en aangesloten worden op een warmtenet, ook noodzakelijk om elektrisch te gaan koken. Het aanschaffen van een inductiekookplaat en aanpassen van de meterkast kost gemiddeld ongeveer €1.000 tot €2.000.

Slim energie besparen

Slimme besparingen zoals ledverlichting, leidingisolatie of een waterbesparende douchekop verdient u vaak binnen 1 à 2 jaar al terug.

Wat zijn de voordelen?

Maandelijks betaalt u een aardig bedrag aan de energiemaatschappij. Dat is best zonde, want u kunt dat geld ook investeren in energiebesparende maatregelen die uw wooncomfort vergroten en uw energierekening verlagen. Bovendien toont onderzoek aan dat investeren in duurzame maatregelen een positief effect heeft op de woningwaarde.

Voordelen

 • Lagere maandelijkse woonlasten

 • Hogere woningwaarde

 • Tegengaan van onnodige CO2 uitstoot

 • Verhoging van wooncomfort en gezondheid

 • Aanpakken van gebreken

 • Toekomstbestendig maken van de woning

Subsidies en leningen

Er zijn landelijk en lokaal verschillende subsidies en leningen beschikbaar voor het financieren van energiebesparende maatregelen.

Let op: het kan zijn dat zulke 'jonge' woningen uitgesloten van bepaalde subsidies of vergaande voorwaardes gelden. Houd dit goed in de gaten.

Landelijke subsidie regelingen

ISDE subsidie: Isolatie

Ook vorig jaar bestond er al een subsidie op isolatiemaatregelen, toen nog onder de naam SEEH. Sinds 1 januari 2021 is deze regeling overgegaan in de ISDE (InvesteringsSubsidie Duurzame Energie). Met deze subsidieregeling kun je onder andere ongeveer 20% subsidie krijgen op de investering in isolatiemaatregelen. De belangrijkste voorwaarden hierbij zijn:

Minimaal 2 maatregelen: U treft 2 of meer isolerende maatregelen, zoals vloer-, muur-, dak- of glasisolatie. Of minimaal één isolatiemaatregel in combinatie met een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet, zie hieronder.

Minimaal oppervlakte en isolatiewaarde: Er gelden minimumeisen voor oppervlak en isolatiewaarde (Rd) van de te treffen maatregelen. Ook geldt er per maatregel een maximum oppervlak waarvoor u subsidie kunt aanvragen.

Eigenaar & bewoner: U bent zelf eigenaar en bewoner van de woning.

Aanvraag na uitvoer: U doet de aanvraag voor de subsidie nadat de maatregelen zijn uitgevoerd.

ISDE subsidie: warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet

Aanvullend op de isolatiemaatregelen is de ISDE ook aan te vragen voor warmtepompen, zonneboilers en de aansluiting op een warmtenet. Hierbij is één maatregel voldoende. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp en in het geval van een zonneboiler, de vooraf berekende energiebesparing. 

De subsidie wordt afgegeven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De subsidie wordt alleen afgegeven voor apparaten die voorkomen op de apparatenlijst die door de RVO gepubliceerd is. De subsidie kan aangevraagd worden nadat de installatie heeft plaatsgevonden door een erkend installateur. Het is mogelijk om meer dan één keer gebruik te maken van de ISDE, mits bij elke aanvraag aan alle voorwaarden voldaan wordt. De subsidie kan aangevraagd worden nadat de installatie heeft plaatsgevonden. 

Meer informatie over ISDE en een rekentool voor het berekenen van uw subsidiebedrag vindt u op de website van het RvO.

Hulp met ISDE aanvragen

Lokale en regionale subsidies

Naast de landelijke subsidies, zijn er ook in specifieke gemeentes of regio’s initiatieven beschikbaar gesteld om investeringen in energiebesparende maatregelen te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan subsidies voor groene daken, aardgasvrij wonen of speciale leningen met 0% rentetarief.

Meer informatie over subsidies, leningen en fiscale regelingen vindt u op onze website onder het kopje, of via de

Btw regelingen   

Op dit moment profiteert u van een verlaagd btw-tarief op isolatiemaatregelen. Voor vloer-, dak-, spouwmuur- en glasisolatie geldt een verlaagd btw-tarief van 9% (normaal 21%) op het arbeidsloon. Let op, dit geldt dus niet voor de materialen!

Bij het kopen van zonnepanelen kunnen particulieren de btw op de totale investering terugvorderen. Dit betekent dat u van de totale aankoopsom, 21% kunt terugvragen. Het terugvragen van de btw is relatief eenvoudig. Sommige installateurs ontzorgen hun klanten daarbij, andere besteden dat uit aan derden. U kunt het natuurlijk ook zelf doen..

Leningen

De Energiebespaarlening is door de overheid in het leven geroepen om particulieren te stimuleren te investeren in het verduurzamen van de woning. U kunt tot maximaal 25.000,- euro lenen voor energiebesparende maatregelen. Wilt u de woning renoveren tot Nul Op de Meter (NOM-woning), dan kunt u zelfs tot 65.000,- euro lenen. U betaalt een aantrekkelijke rente die gedurende de hele looptijd van de lening vaststaat. Meer informatie vindt u op de website van de Energiebespaarlening.

De Duurzaamheidslening wordt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) in samenwerking met provincies en gemeenten lokaal aangeboden tegen gunstige voorwaarden. Meer informatie vindt u op de website van de Duurzaamheidslening.

Financiering via uw hypotheek

Ook is het bij verschillende banken mogelijk om energiebesparende maatregelen te financieren in de hypotheek van de woning of door het afsluiten van een speciaal groendepot. Informeer bij uw bank voor de mogelijkheden.

Wat is de volgende stap?

Checklist aanvinken
 1. Breng uw situatie in kaart: wat zijn uw energielasten over de komende 15 jaar en welke natuurlijke momenten voor verbouwing of renovatie komen er aan?

 2. Bepaal uw eigen ambities: wilt u uw energierekening omlaag krijgen, uw comfort verhogen, of liever zo snel mogelijk van het aardgas af ongeacht de plannen van de gemeente?

 3. Bekijk in het bovengenoemde stappenplan welke stappen u nu al kunt nemen

 4. Achterhaal wat er al bij u in de buurt gebeurt: zijn er collectieve acties waar u aan mee kunt doen?

 5. Informeer bij de gemeente hoe het staat met de 'transitievisie warmte' en wacht tot deze plannen rond zijn voor u grote kostbare ingrepen doet (tenzij het een natuurlijk moment is: bijvoorbeeld dakbedekking betekent is meteen mee-isoleren!)

 6. Meer informatie over de verschillende maatregelen? Ga terug naar de beginpagina.

 7. Op zoek naar bedrijven om mee aan de slag te gaan? Kijk bij vakspecialisten.

 8. Benieuwd naar financieringsmogelijkheden? Bekijk de mogelijke subsidies en leningen.

Heeft u een vraag of opmerking?