Ga direct naar hoofdcontent

Zevenaar Aardgasvrij

Inwoners van Zevenaar spelen een belangrijke rol in de overgang naar een 100% aardgasvrije gemeente. Samen met inwoners, ondernemers en belanghebbenden heeft de gemeente Zevenaar een Warmtetransitie visie opgesteld. Hierin staat onder andere beschreven hoe we tot een aardgasvrije gemeente willen komen en met wie er samengewerkt moet worden om het doel te halen. De visie geeft ook een globale planning aan wanneer in welke wijk of dorp een start wordt gemaakt met het gezamenlijk bepalen hoe woningen in de toekomst op alternatieve wijze worden verwarmd. Verder omschrijft de warmtetransitie visie een aantal alternatieven voor aardgas. Meer weten? Klik op de link.

Wilt u ons een vraag stellen?

Heeft u een vraag of een opmerking? Ons team zit voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30


Foto van 3 werknemers Regionaal Energieloket

Gemeente Zevenaar

Logo gemeente Zevenaar

Zevenaar is een moderne gemeente, die duurzaamheid erg belangrijk vindt. Samen met inwoners en ondernemers willen we ervoor zorgen dat we duurzaam kunnen wonen, werken en leven in onze gemeente. Met evenwicht tussen mens, natuur en economie. Voor nu en voor straks. Zodat ook onze kinderen en kleinkinderen, goed kunnen leven. Een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Duurzaamheid vraagt om vooruit te kijken. Maar ook om nu al te handelen. De gemeente Zevenaar heeft duurzaamheidsambities vastgesteld. Zo willen we in 2040 aardgasvrij zijn.

Het Energieloket Zevenaar helpt u op weg met allerlei duurzame maatregelen, zoals energie besparen, isolatie en het opwekken van energie. Door klein te beginnen kan iedereen een duurzame bijdrage leveren. Samen gaan we op weg naar een duurzaam Zevenaar!