Ga direct naar hoofdcontent

Verenigde straten van Nuenen

Locatie Online informatieavond

Verenigde Straten van Nuenen

Het project de Verenigde Straten is, met steun van verschillende sponsoren, om bewoners in 3 wijken in Nuenen instrumenten in handen te geven om zelf keuzes te maken uit het groot aantal mogelijkheden om het eigen huis te verduurzamen dan levensloop bestendig te maken. Het aanbod van deze aanpassingen is zo divers en zo breed dat veel eigenaren ‘door de bomen het bos niet meer zien”. Een van de belangrijkste instrumenten om deze impasse te doorbreken is het programma Woonconnect van architectenbureau de Twee Snoeken uit den Bosch.

Digitalisering woningen

De Verenigde Straten van Nuenen heeft de Twee Snoeken gevraagd van 450 woningen in de wijken Refeling, Refelingse Erven en Puyven een driedimensionale digitale tekening te maken. Dat is inmiddels gebeurd en alle bewoners hebben een digitale sleutel van hun woning ontvangen. Met deze sleutel kan de eigenaar bewoner zelf de door hem gewenste aanpassing in de digitale tekening aanbrengen. Bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak, isolatie aanbrengen of een slaapkamer beneden inrichten, of een combinatie van verschillende aanpassingen. Om vervolgens het programma uit te laten rekenen wat deze aanpassingen globaal kosten en welke besparingen op de energierekening dat oplevert.

Mocht u niet meer in het bezit zijn van uw digitale sleutel, neem dan contact op met de helpdesk van WoonConnect, support@woonconnect.nl

Webinar

De oorspronkelijke bedoeling was om vervolgens met alle bewoners die hiervan gebruik gemaakt hebben een bijeenkomst te organiseren. Met de bedoeling de vervolgstappen te bespreken en bewoners rondom specifieke aanpassingen bij elkaar te brengen. Helaas is zo’n bijeenkomst voorlopig nog niet mogelijk. Daarom hebben wij er voor gekozen om op 23 november een webinar te organiseren. Met hetzelfde doel. Vervolgstappen met u bespreken en u aan te sporen om een collectief te vormen rondom het onderwerp waar uw belangstelling naar uit gaat. Ons ultieme doel is om het project aan een collectief van bewoners over te dragen. Zodat u als wijk, straat zelf aan de slag kunt met het verduurzamen dan wel levensloop bestendig maken van uw woning.

Aanmelden voor het webinar doet u hier.

Het webinar vindt plaats op 23 november 19.30 en duurt tot 21.00. Deelname is gratis. Mocht u onverhoopt niet kunnen, dan is het webinar vanaf 26 november terug te kijken. Meldt u zich wel aan, dan ontvangt u een mail met de link om het webinar terug te kijken.

Projectpartners

  • Provincie Noord Brabant

  • Gemeente Nuenen

  • VNO-NCW Brabant/Zeeland

  • Close the Gap

  • Cooperatie Onsnet

  • WoonConnect

  • Rabobank

  • Be Good!

  • Regionaal Energieloket

Wilt u ons een vraag stellen?

Heeft u een vraag of opmerking? Ons team zit voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur


Foto van 3 werknemers Regionaal Energieloket