Ga direct naar hoofdcontent

Grootschalige zonne- en windenergie

Om de negatieve gevolgen van de klimaatveranderingen een halt toe te roepen is wereldwijd afgesproken het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Daarom zet de gemeente Oirschot in op onder andere energiebesparing en zonnepanelen op daken. Maar ook energie-opwek met zonne- en windparken is nodig om de klimaatdoelen te behalen. In dit kader heeft de gemeenteraad van Oirschot op 30 juni 2020 het beleid grootschalige zonne- en windenergie vastgesteld.

Wat stelde de gemeenteraad vast?

In het beleid van grootschalige zonne- en windenergie zijn belangrijke ‘spelregels’ opgenomen over hoe, waar en hoeveel zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Twee belangrijke uitgangspunten zijn (1) dat de omgeving maximaal betrokken wordt bij de ontwikkeling van het park én (2) dat de opbrengsten van zonne- en windparken eerlijk verdeeld worden. Omwonenden profiteren dus mee van de zonne- en windenergie. Meer informatie over het beleid vindt u hier. De gemeenteraad heeft tot nu toe twee zoekgebieden aangewezen waar zonneparken ontwikkeld mogen worden:

Later zullen mogelijk meer locaties worden aangewezen voor zonne- en/of windenergie. Dan kijken we onder andere naar het landschapskwaliteitsplan van Oirschot. Van 20 januari tot en met 3 maart 2021 lag dit plan ter inzage. Meer informatie leest u op www.oirschot.nl/lkp

Gebied Groenewoud/ A58/ Proosbroekweg was eerder aangewezen als zoekgebied voor zonne-energie maar dit is teruggedraaid. Dat betekent dat in dit gebied geen zonnepark komt.

Meer weten over dit onderwerp?

We houden u graag per e-mail op de hoogte van de ontwikkelingen over de zoekgebieden. Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar duurzaamheid@oirschot.nl met als onderwerp: 

  • ‘aanmelding e-maillijst Oirschot-West’ voor zoekgebied Oirschot-West 

  • ‘aanmelding e-maillijst Kriekampen’ voor zoekgebied Kriekampen