Energiemarkten

Locatie Gemeente in samenwerking met de kernen

In een aantal dorpskernen heeft Gemeente Molenlanden samen met de dorpsraad, klankbordgroep en/of de werkgroep Duurzaam voor de bewoners een informatiebijeenkomst over energiebesparing en duurzame energie georganiseerd.

De Energiemarkt

Op de Energiemarkt lieten vele bewoners zich over allerlei onderwerpen informeren. Uitleg en demonstraties werden gegeven over verschillende maatregelen en bewoners kregen informatie over subsidies en financieringsmogelijkheden. Ook konden bewoners een gratis adviesgesprek met een wooncoach van Het Nieuwe Wonen aanvragen en werd door het Regionaal Energieloket een helder stappenplan gepresenteerd. Op de Energiemarkten vertellen de lokale Energie Coöperaties ook over de zonneprojecten waar ze mee bezig zijn. Hierbij worden zonnepanelen gelegd op grote daken in Molenlanden en kunnen bewoners deze energie afnemen. Zie ook ‘Lokale initatieven’.

Energiemarkt in uw dorp

Voor het komende jaar en volgend jaar worden nieuwe Energiemarkten gepland. Mocht er nog geen Energiemarkt in uw dorp zijn geweest, neem dan graag contact op met de verbinder van uw kern, zie www.molenlanden.nl/dorp-en-stadsgericht-werken

Heeft u een vraag of een opmerking? Ons team zit voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30


Foto van 3 werknemers Regionaal Energieloket