Ga direct naar hoofdcontent

Monument of beschermd stadsgezicht?

Woont u in een monument of beschermd stads- of dorpsgezicht?

De gemeente Zutphen hecht grote waarde aan haar monumenten en historische panden in het beschermde stads- en dorpsgezicht. Het is daarom belangrijk om dit bijzondere erfgoed op de goede manier te isoleren. Het verkeerd isoleren kan namelijk negatieve gevolgen hebben voor de uitstraling, monumentale waarden en instandhouding van het pand. Daarom zijn veel duurzaamheidsingrepen vergunningsplichtig.

Gemeentelijk of Rijksmonument

Monumenten zijn aan de binnen- en buitenzijde beschermd. Daarom is voor het verduurzamen van monument bijna altijd een omgevingsvergunning nodig.

Woningen in het beschermde stads- en dorpsgezicht

Deze woningen zijn vooral beschermd aan de buitenzijde en als het gaat om de hoofdvorm. Er is een omgevingsvergunning nodig als het verduurzamen van de woning gevolgen heeft voor de buitenzijde van de woning. Dat geldt bijvoorbeeld voor het vervangen van ramen.

Een omgevingsvergunning kunt u aanvragen via www.omgevingsloket.nl. Hier kunt u ook terecht voor een gratis vooradviesaanvraag. Met een vooradvies weet u, voor u een vergunning aanvraagt, of uw plan haalbaar is. De aanvraagprocedure duurt meestal maximaal 8 weken.

Vragen?

Als u twijfelt of vragen heeft over de vergunningsplicht, kunt u contact opnemen met team RED/Monumenten of team Vergunningverlening en Handhaving van de gemeente Zutphen (telefoon 14 0575, of e-mail info@zutphen.nl). De gemeente kan u ook adviseren bij het verduurzamen van uw woning. Kijk voor meer mogelijkheden om een monument of historisch pand te isoleren op www.toolkitduurzaamerfgoed.nl of www.regionaalenergieloket.nl/monumenten.

Heeft u een vraag voor ons?

Stuur ons gerust een e-mail of pak de telefoon. Ons team zit voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur.


3 dames van de klantenservice met telefoon, laptop en headset
Team Klantenservice