Ga direct naar hoofdcontent

Drechtse Stromen

Locatie Wieldrechtse Zeedijk 94 , 3316ER Dordrecht

Drechtse Stromen werkt aan duurzame en leefbare

Drechtsteden.Drechtse Stromen is een burgerinitiatief en is actief sinds het najaar van 2012. Lokaal energie besparen en opwekken biedt zekerheid voor de toekomst. Het maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, zorgt voor lokale werkgelegenheid en de opbrengsten vloeien terug in de gemeenschap. En we geven lokaal een antwoord op klimaatverandering. Drechtse Stromen werkt aan duurzame en leefbare Drechtsteden en bevordert de lokale (circulaire) economie. Drechtse Stromen werkt vanuit de basisgedachte: eerst energie besparen, dan de strikt noodzakelijke energie duurzaam lokaal opwekken.

Ga naar website

Wilt u ons een vraag stellen?

Heeft u een vraag of opmerking? Ons team zit voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur


Foto van 3 werknemers Regionaal Energieloket