Ga direct naar hoofdcontent

Molenlanden Aardgasvrij

Over dit evenement

Op 21 september 2020 is er een eerste bewonersavond gehouden over ‘Molenlanden aardgasvrij. Deze online bijeenkomst werd door ongeveer 70 mensen bijgewoond. Het was een interactieve avond, waarbij de aanwezigen hun mening konden geven aan de hand van stellingen en vragen in de chat. 

Vanuit het Klimaatakkoord werken landen de klimaatdoelen nationaal uit. Een belangrijk doel is het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2 dat uitgestoten wordt bij het verbranden van aardgas in cv-ketels en bij het koken op aardgas. Dit is waarom het Rijk de gemeenten heeft opgedragen om een Transitievisie Warmte op te stellen die in 2021 gereed dient te zijn.

Op de avond werd uitgelegd wat een Transitievisie Warmte is en hoe Molenlanden het aan wil pakken om tot deze visie te komen. De gemeente is net begonnen met het traject om tot een Transitievisie Warmte te komen en vindt het belangrijk om van de inwoners te horen welke zaken zij belangrijk en minder belangrijk vinden. De meningen zijn opgehaald doormiddel van een enquête,  de bewonersavond en interviews met stakeholders zoals: de woningcorporaties en netbeheerder. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor de uitgangspunten van de visie.

In de Transitievisie Warmte wordt aangegeven welke kansrijke alternatieve warmtebronnen er in buurten of kernen er zijn voor aardgas. Daarnaast moet in de visie een tijdpad worden aangegeven in welke buurten of kernen voor 2030 de transitie kan starten. Gemeente Molenlanden verwacht medio 2021 de Transitievisie Warmte gereed te hebben en te kunnen laten vaststellen door de gemeenteraad. 

De Transitievisie Warmte geeft richting, maar bepaald niet welke bron waar wordt toegepast. Na de visie moeten er eerst uitvoeringsplannen op maat per buurt of kern worden gemaakt. In deze plannen wordt er samen met de buurt of kern gekeken naar welke duurzame alternatieve bron het meest wenselijk is en wordt er een businesscase gemaakt om de haalbaarheid nader te toetsen. Inwoners kunnen de regie over zo’n uitvoeringsplan ook in eigen hand houden, een mooi voorbeeld daarvan is het initiatief van Stichting vitaal dorp in Everdingen in de buurgemeente. Deze stichting wil het dorp Everdingen energieneutraal maken, gesteund door vrijwilligers en de gemeente.

Voor mensen waarbij de komende jaren hun cv-ketel aan vervanging toe is geeft de Transitievisie Warmte een eerste beeld van welke alternatieve warmtebronnen voor hun buurt geschikt zijn en dan kunnen zij zelf beslissen of zij direct de overstap maken naar een duurzame alternatieve warmtebron of een tussenstap door misschien te gaan voor een hybride oplossing (cv-ketel in combinatie met warmtepomp).

Een belangrijke eerste stap is om de mogelijkheden te bekijken om uw woning te isoleren en daarmee uw energieverbruik te verminderen. Na het isoleren kan bekeken worden welke installatie het meest geschikt is voor uw woning.

Op de avond deelde ook een inwoner, die in een duurzaam huis woont, zijn ervaringen en was er een wooncoach van Het Nieuwe Wonen aanwezig die uitleg gaf hoe hij advies aan woningeigenaren geeft om energie te besparen en hoe ze kunnen beginnen met isoleren. Het gesprek met een wooncoach is gratis. Kijk meer meer informatie op: www.hetnieuwewonen.nl

Naar verwachting zal de gemeenteraad in januari 2021 een besluit nemen over de uitgangspunten zoals hiervoor genoemd en zal in het eerste kwartaal een concept Transitievisie Warmte gepresenteerd worden.